University Ranking - Egyetemi Rangsorok


Kik vagyunk?  


A Pécsi Tudományegyetem határozott célja, hogy az egyetem tudományos és oktatási tevékenysége láthatóvá váljon a tudományos közösség és a leendő hallgatók számára is. Szeretnénk, ha ez a nemzetközi rangsorokban való helyezésekben is megmutatkozna. Az Egyetem vezetése ennek a tudatos építkezésnek a jegyében hívta életre a Ranking Munkacsoportot. Ennek tagjai: dr. Kehl Dániel, a Közgazdaságtudományi Kar adjunktusa, egyetemi ranking szakértő, valamint az Egyetemi Könyvtár tudományos disszeminációval foglalkozó munkatársai. Az egyetemi rangsorok egyik fontos kritériuma az intézmények tudományos kibocsátását és azok hatásait vizsgálja. Az Egyetemi Könyvtár évtizedek óta foglalkozik ennek több aspektusával, így magától értetődő volt, hogy a rangsorok szempont rendszereinek megismerését követően kivegye a részét a PTE minél sikeresebb szereplésének érdekében. 


Mit csinálunk? 


A ranking munkacsoport tevékenységi körét két részre lehet osztani.  

1, A háttérben zajló munkafolyamatok kevésbé látványosak az oktatók számára. Ezek elvégzésével igyekszünk megerősíteni és javítani az Egyetem nemzetközi rangsorokban elfoglalt pozícióját. Feladataink közé tartozik, hogy:


- figyelemmel kísérjük a nemzetközi rangsorok módszertanát, a változtatásokat és a PTE eredményeit,


- tartjuk a kapcsolatot a rangsor cégek képviselőivel, akiknek szükség szerint adatot szolgáltatunk,


- folyamatosan monitorozzuk és tisztítjuk a PTE adatait a Scopus és a Web of Science bibliográfiai adatbázisokban, melyek a nemzetközi rangsorok számára szolgáltatják az adatokat.


2, Munkánk másik felében nem kisebb feladatot vállaltunk magunkra, mint az oktatók publikációs tevékenységének támogatását. Célunk, hogy segítsük az oktatókat a publikálással együtt járó adminisztrációban, ami nagyban hozzájárulhat az egyéni és intézményi teljesítmény mutatóinak javulásához. Ennek keretében:

- útmutatókat készítünk és tananyagokat írunk az oktatóinknak arról, hogy milyen módon tudják javítani tudományos  eredményeik láthatóságát: hogyan tudják kiválasztani a számukra releváns folyóiratot, ahol publikálni szeretnének, hogyan tudják karban tartani a Scopus és Web of Science-ben található szerzői rekordjaikat, milyen előnyük származik a szerzői azonosítók használatával.

- az egyetemi folyóiratok számára üzemeltetjük az Egyetemi folyóirat-platformot, s egyben informáljuk a szerkesztőségeket arról, hogy az adott folyóirat milyen feltételek mellett kerülhet be a nemzetközi indexelő adatbázisokba (Scopus, Web of Science, DOAJ, EBSCO),

- a nemzetközi kiadókkal kötött szerződéseink keretében biztosítjuk az open access publikálást, emellett tájékoztatást nyújtunk a kiadói open access publikálással kapcsolatban,

- tájékoztatjuk őket a tudományos kommunikációban megjelenő legújabb trendekről (kutatási adatkezelés), vállaljuk egyéni és csoportos konzultációk megtartását.