Könyvajánlók

Korábbi évek:

Kiadó:
ISBN:
978 963 244 003 3
Kiadás éve:
2007

Nyomdai megrendelők kézikönyve

A könyv átfogó képet ad a nyomdatermékek előállításának folyamatáról, röviden bemutatja az egyes lépéseket a kiadványszerkesztéstől a digitális próbanyomatokon és a nyomtatási technológiákon keresztül a kötészeti eljárásokig. Kitér az árajánlatkérés kérdéseire, és részletes szószedete is segíti a megrendelők eligazodását a nyomda világában.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
Kiadás éve:

Kiadó:
ISBN:
963-676-326-7
Kiadás éve:
2004
Könyvajánló:

A Karamazov testvérek

A világirodalom egyik legfilozofikusabb, alapvető létkérdéseket felvető műve A Karamazov testvérek, amit nevezhetünk akár „metafizikai kriminek” is. Egy gyilkosságról, illetve annak előzményeiről és következményeiről szól a történet, persze ennél jóval többről, hiszen a könyvben az emberi élet értelmessége-értelmetlensége, az erkölcs, a szabadság kapcsán merülnek fel a valódi problémák. Azt ugyan megtudjuk, hogy ki ölte meg Fjodor Pavlovics Karamazovot, de a nagy életkérdésekre az író nem ad egyértelmű válaszokat. Bahtyin klasszikussá vált értelmezése szerint Dosztojevszkij műveinek alapvető vonása a teljes értékű szólamok gazdag polifóniája: önálló és egyenrangú tudatok, világlátások sokasága kapcsolódik össze a regényekben.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 9604 42 1
Kiadás éve:
2007
Könyvajánló:

Szomjas oázis

Kedvenc könyvem az első átfogó kortárs irodalmi antológia, amely rendkívül izgalmas freskót fest női szemmel a női testről. A kötet lapjain 33 kortárs magyar szerző vall megfoganásról, szülésről, születésről és vetélésről, a kislány nővé éréséről, a felnőtt nő önelfogadásáról és önmegtagadásáról, a testi és lelki betegségről és gyógyulásról, a test és lélek találkozásának és összefonódásának véget nem érő kalandjáról és talányáról. Számos kedves szerzőm szerepel a kötetben, akiknek az írásait szívesen olvasom az identitáskérdést, önismeretet közvetlenül érintő témaválasztásaik miatt.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-963-693-585-6
Kiadás éve:
2015

Perspektíva és érzékelés a kora újkorban

A perspektíva problémája a reneszánsztól kezdődően kitüntetett helyet foglal el az európai kultúra történetében. A perspektivikus ábrázolás technikája szoros összefüggésben áll nemcsak a művészeti, de az optikai hagyománnyal is, s ennek köszönhetően a művészettörténeti feldolgozások mellett számos geometriai és látáselméleti tárgyalása is született. E feldolgozások rendre utalnak a tárgyalt kor „világnézeti” átalakulásaira, ugyanakkor jóval kevésbé ismert e fogalom szorosabb értelemben vett filozófiai alkalmazása. Azoknak a filozófiai modelleknek a megértése, amelyek a perspektivikus ábrázolás technikájához kapcsolódtak, még ma is alaposabb kutatásokat kíván. A perspektívatan ugyanis a kora újkori filozófia legkülönbözőbb területein bukkan fel az ismeretelmélettől a metafizikán és a természetfilozófián át egészen az etikáig és a társadalomelméletig. E különböző kontextusokban megjelenő gondolati alakzatok feltárása és összekapcsolása ígéretes nézőpontot adhat a kor filozófiai folyamatainak megértéséhez.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 142 705 9
Kiadás éve:
2009
YT videók:

Vigaszág

Charles Balanda sikeres párizsi építész, szép feleséggel, egy kamaszodó nevelt lánnyal és gigantikus megrendelésekkel. Egy napon levelet kap, mely csak két szóból áll: „Anouk meghalt.” Az elhunyt nő Balanda fiatalkori, plátói szerelme volt, legjobb barátjának anyja. Charles nem tudja folytatni addigi életét, így hosszas vívódás után felkeresi Alexist, Anouk vidéken élő fiát, hogy szembenézzen a múltjával és önmagával. Balanda hirtelen kizökken a látszatmegoldásokkal és rutinokkal teli, érzelemszegény életéből, és úgy dönt, maga mögött hagyja a lelketlen szállodai szobák és az óriásprojektek világát. Anna Gavalda olyan jellemeket teremt a Vigaszág című könyvében, akiket nem lehet nem szeretni.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978-963-244-222-8
Kiadás éve:
2010

Ön itt áll : Az infodesignról

Az infodesign mibenlétét, a tájékoztatás és tájékozódás designelemeit és feladatkörét járja körbe Maczó Péter designkönyve. Mi is az az infodesign, mi a funkciója, milyen designelemekkel könnyíthetjük meg például a városi közlekedést, az információk áramlását, az egyértelmű, minden ember számára érthető tájékoztatást.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
Kiadás éve:

Kiadó:
ISBN:
978-963-266-190-2
Kiadás éve:
2011
Könyvajánló:

Szívjószág

Öt éve kapott irodalmi Nobel díjat a bánáti sváb születésű Herta Müller a címben szereplő művéért, illetve azért a munkásságért, amit romániai német nemzetiségű íróként alkotott. Ceausescu diktatúrája a nemzetiségekhez tartozókat közismerten legalább kétszeresen nyomta el a többségi román nemzethez tartozókhoz képest: nem ”csak” mint szabad polgárt, hanem mint nemzeti kisebbséghez tartozókat is. Ez az állampolgári és nemzetiségi elnyomás (innen nézve legalábbis) hasonló volt a romániai magyarok és németek esetében. A kétféle elnyomásból a hangsúlyt Herta Müller az egyéniség, a szabad gondolkodás és a szabad véleménynyilvánítás elnyomására, a kisstílű, a személyiséget és a fizikumot egyaránt felőrlő szabadságelvonásra helyezi.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
Kiadás éve:
1971
Könyvajánló:

Légy hű magadhoz

Nagyon nehéz egyetlen egy könyvet kiválasztani a számos kedvenc közül. Végül arra jutottam, hogy megkönnyítené a döntésemet, ha azokból a regényekből választanék, amelyeket az életem folyamán már többször elolvastam. Ezek közül az egyik a Légy hű magadhoz. Tizenévesen találkoztam vele először a szüleim könyvespolcán, és az elkövetkező években két-háromévente újra elővettem.
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 615 5376 54 2
Kiadás éve:
2015

Első lépések a művészetek felé

A művészetek sokrétű világa a legkisebbek előtt is nyitva áll, ha felkészült nevelők kalauzolják őket. Az Első lépések a művészetek felé két kötete e pedagógiai-vezetői feladatra segít felkészülni. Míg az első kötet a vizuális és irodalmi-anyanyelvi nevelést tárgyalta, e második a kisgyermekkori ének-zenei nevelés lehetőségeit veszi számba, hogy mindig a gyermekek fejlettségéhez és személyiségéhez illő művészeti impulzusokat tudjunk kínálni. A művészeti nevelés szakmai tudást és tudatosságot kíván a gyerekeket nevelő felnőttől, különösen igaz ez a zenei készségek fejlesztése esetén. E könyv a kisgyermekek közt használható hangszerek ismertetésétől a kottaolvasás megtanításán át a zenei anyag összegyűjtéséig támogatja a pedagógusi munkát. A módszertani és elméleti részek mellett helyet kapott a kötetben egy mondóka- és dalgyűjtemény is, mely jól kiegészíti Forrai Katalin Ének a bölcsődében című kötetét. A könyv elsősorban a magyarországi csecsemő- és kisgyermeknevelő BA szakok számára készült, de a korai fejlesztésben, gyógytornán vagy otthoni együttlétek során is hasznosítható ismereteket, ötleteket, módszereket tartalmaz..
tovább >>>

Kiadó:
ISBN:
978 963 236 366 0
Kiadás éve:
2011

Belgium bánata

Nagy adósságot törleszt a L’Harmattan Kiadó a jelen kötet megjelentetésével, mert bár hazánkban Claus Hugo gyakorlatilag ismeretlen szerző, addig hazájában, Belgiumban a huszadik század legismertebb, legnagyobb hatású irodalmi és közéleti alakjaként, a kortárs flamand líra és próza megkerülhetetlen óriásaként tartják számon. Életműve hatalmas: versek ezerszám, több száz esszé, forgatókönyvek, műfordítások, librettók, harmincöt dráma, több mint félszáz színmű, több mint húsz regény szerepel hagyatékában. Mind közül kiemelkedik azonban a Belgium bánata, amely a flamand nép valóságos nemzeti regényévé nemesült 1983-as megjelenése óta.
tovább >>>