Tudósok a Tudásközpontban

Bajnóczky István (1942-2014) orvosprofesszor

Bajnóczky István (1942-2014) orvosprofesszor Dr. Bajnóczky István 1967-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Pályáját a Szegedi Igazságügyi Orvostani Intézetben kezdte, 1971-ben igazságügyi orvostanból szakképesítést szerzett. Az 1977-ben alapított Győri Igazságügyi Szakértői Intézet igazgatója lett.

1994. február 1-jén a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora megbízta az Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatói teendőinek ellátásával. 1997-ben kapott egyetemi tanári kinevezést, és 13 éven át az intézet igazgatója volt. 1977 és 1994 között a Semmelweis Orvostudományi Egyetem német nyelvű évfolyamán, majd 1994-től egyetemünkön oktatott igazságügyi orvostant. Oktatás iránti szeretetét mutatja, hogy a jogi és természettudományi karra is átoktatott, kurzusain jogász és biológus hallgatók mellett bölcsészek és a művészeti kar néhány hallgatója is részt vett. A komolyzene iránti rajongása hallgatói körökben is ismert volt, az általa tartott „Halál az operaház színpadán” című népszerű kurzusa alapján. A művek mélyebb tartalmát, azok irodalmi hátterét is ismerte.

Az oktatáson és az igazságügyi szakértésen túl szűkebb érdeklődési körét az orvosszakértői személyazonosítás, a video-szuperprojekciós eljárás képezte. Szakértői területen az orvosi jog témakörökből jelentek meg publikációi. Munkásságának utolsó éveiben megszervezte és elindította az Intézetben a DNS labor működését, az apasági és kriminalisztikai DNS-vizsgálatok végzését. A Biokémiai Intézettel közösen a személyazonosításhoz kapcsolódó csontkémiai kutatásokban is részt vett.

Az Igazságügyi Orvostani és Orvosszakértői Szakmai Kollégium, az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Szakértői Testületének, a Német Igazságügyi Orvosok Társaságának (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) haláláig tiszteletbeli tagja volt.

Hazai tudományos munkássága elismeréseként a Magyar Professzorok Világtanácsától Fehér Dániel emlékérmet, a Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságától Harsányi László emlékérmet, a Magyar Életbiztosítási Orvosi Társaságtól Halász Géza emlékérmet, és Japánban megjelent könyvfejezetéért Kitasato emlékérmet kapott.

A Magyar Igazságügyi Orvosok Társaságának 2000-tol 2005-ig, a Magyar Életbiztosítás Orvostani Társaságnak 2012-től haláláig elnöke volt. Engedélyt kapott az egészségügyi mediátorok képzésére. Az egészségbiztosítás szakorvosképzés létrehozásában aktív szerepet vállalt. Munkássága elismeréseként szülőhelye 2010-ben díszpolgárrá avatta.

Személyében szakmai munkájára igényes, mindig kétkedő igazságügyi orvosszakértőt, rendkívüli meglátással, széles körű zenei és irodalmi műveltséggel rendelkező, az operát rajongásig szerető, segítokész barátot veszítettünk el. Nagyon fog nekünk hiányozni határozott egyénisége, szarkasztikus humora, szikár méltósága.

(Forrás: S. n.: Dr. Bajnóczky István (1942-2014) igazságügyi orvosszakértő, emeritus professzor
= PTE Orvoskari Hírmondó, Pécs, 2014/október, 56. o.)

 

««« Vissza a Tudósok a Tudásközpontban oldalra