A PTE hallgatója vagy, és nem figyeltél oda a könyvtári tartozásaidra? Októbertől korlátozhat a Neptun!

nyitókép

English version at the bottom of the page

Amennyiben a könyvtárban pénz, vagy könyv tartozásod van, 2019. október 1-től a könyvtár a Neptun hallgatói felületén letiltást helyez el, mely korlátozza a vizsgára jelentkezést és egyéb műveleteket. Erről a Neptun felületen felugró ablak figyelmeztet.

A letiltás addig marad érvényben, míg a tartozásaidat nem rendezted a könyvtár felé.

A tartozás rendezésére személyesen, a könyvtárban (abban a könyvtárban, melyben a tartozás keletkezett) vagy pénztartozás esetén online befizetésre van lehetőség.

Az online fizetésről részletesebben: https://www.lib.pte.hu/hu/service/kesedelmi_dijak_online_rendezese-53

Bővebb tájékoztatás a honlapon:

https://www.lib.pte.hu/hu/altalanos_kolcsonzesi_szabalyok

 

Gyakran ismételt kérdések:

Milyen összeghatárok vannak, mire kell figyelnem?

Hasonlóan az egyéb egyetemi tartozásokat kezelő gyakorlathoz (pl. kollégiumi díj, tandíj meg nem fizetése), október 1-től a könyvtár letiltást helyez el a Neptun rendszerben a könyvtári tartozással rendelkező hallgató adatlapján. Ez a Neptunban elhelyezett kód megtiltja a hallgató bizonyos műveleteit (beiratkozás, tanév eleji bejelentkezés, vizsgára jelentkezés)

 

Pénztartozás esetén:

•          ha a 2000 Ft-ot meghaladja a tartozás

•          ha nem haladja meg a 2000 Ft-ot, de 60 nap eltelt a tartozás keletkezése után

Könyvtartozás esetén:

•          a kölcsönzési határidő után eltelt 20 nap (azaz már két felszólítást kapott e-mailen)

 

A könyvtár értesít, ha késedelmem van?

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.

 

Felszólítások rendje / kiküldött értesítések:

1.         a kölcsönzési határidő lejárata előtt 2 nappal automatikus figyelmeztető email,

2.         a határidő lejárta után 1 héttel az 1. felszólítás (emailben, email cím hiányában postai levélben)

3.         az első felszólítást követő 7. nap elteltével a 2. felszólítás (emailben, email cím hiányában postai levélben)

4.         a 2. felszólítás kiküldését követő 14. nap után tértivevényes levélben a 3. felszólítás

5.         amennyiben a Könyvtárhasználó a tartozását a 3. felszólítás kézbesítését követő 15 nap elteltével sem rendezi, a Könyvtár a tartozás behajtását jogi útra tereli.  

 

A kölcsönzési határidő betartása a Könyvtárhasználó kötelessége.

 

A szabályozás csak a Tudásközpont könyvtáraiban keletkezett tartozásokat érinti?

Nem, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont minden hálózati egységére, és a Tudásközpont (Pécs, Universitas u. 2/a) könyvtáraira is ez a szabályozás lesz érvényben 2019. október 1-től.

 

Mit tegyek, ha este későn, vizsgára jelentkezés közben veszem észre, hogy könyvtári tartozásom van?

A Neptun letiltás addig áll fenn, amíg a tartozásod nem rendezted. A könyvtári rendszer és a Neptun közötti adatfrissítés minden nap félóránként történik. Ha vizsgára jelentkezést gátolja meg a könyvtárban keletkezett pénztartozás, online átutalás után az alábbi linken tudod frissíteni a rendszert

https://neptun-atkuldes.lib.pte.hu/student

Ha elakadsz, vagy további információra van szükséged, hívj minket telefonon

8.00 - 20.00 óráig a 72/ 501 650 / 28049 melléken.


Van-e részletfizetési lehetőség? Milyen további, esetleg egyéni kedvezményeket lehet igénybe venni? Ha igen, azt ki bírálja el?

Egyéni elbírálásra, részletfizetési kedvezményre indokolt esetben van lehetőség. Alapvetően a könyvtárnak az államháztartási szabályok szerint nincs lehetősége arra, hogy követeléseiről lemondjon.

Méltányosságért kérvényben fordulhatsz a szolgáltatási koordinátorhoz, (Email cím: panasz@lib.pte.hu, telefon: 72 / 501 600 / 28089)

---------------------------------------------------


Are you a University of Pécs student and did you not pay attention to your library debts?

The Neptun may restrict you from October!

 

If you have book or money debts in the Library, it sets a blocking on the student’s Neptun platform from 1 October 2019, which restricts the applying for exams and other operations. A pop-up window informs the students about this.

The blocking remains valid until the student settles the library debts.

 

You can settle the debt personally in the library (in the library where the debt was incurred) or by online payment in case of a money debt.

 

What are the limits, what should I pay attention for?

Similarly to other university debt management practices (e.g. dormitory fee, unpaid tuition fee), from 1 October, the Library sets a blocking in the Neptun system for a student with library debt. This blocking restricts certain operations of the student (enrolment, registration at the beginning of the year, applying for an exam).

 

In case of money debt:

·         if the debt is more than 2000 HUF

·         if the debt is not more than 2000 HUF but 60 days passed since the debt incurred.

In case of book debt:

·         20 days after the end of the loan period (after two reminder emails)

 

Does the Library inform me if I have debt?

The loaned documents have to be returned before the end of the loan period. Neglecting the due date implies charging fine. The amount of fine is 20 HUF by documents and by days.

Order of reminders/overdue notices:

 

1.      2 days before the end of the loan period automatic reminder email is sent

2.      The 1st overdue notice is sent 1 week after the end of the loan period (via email, or postal mail if the email address is missing)

3.      The 2nd overdue notice is sent on the 7th day after the 1st overdue notice (via email, or postal mail if the email address is missing)

4.      The 3rd overdue notice with acknowledgement of receipt is sent after the 14th day following the 2nd overdue notice.

5.      If the Library user does not settle the debt in 15 days following the 3rd overdue notice, the Library will take legal proceedings to recover its debts.

 

Returning the book by the end of the loan period is the reader’s duty.

 

Does the regulation affect only on the debts in the libraries in the Centre for Learning?

No, this regulation effects in every unit of the Network of the University Library of Pécs and Centre for Learning  (2/a Universitas street Pécs) from 1 October 2019.

 

 What should I do if I notice late in the evening, during applying for an exam that I have library debts?

The Neptun blocking exists until the debt is setteled. The data update between the library system and Neptun is done every half hour. If the library debt prevents applying for an exam, the debt can be paid online and then the system can be updated at the following link:

https://neptun-atkuldes.lib.pte.hu/student

If you are stuck or need more information, call us.

Between 8 am and 8 pm call the following phone number: 72 / 501 650 /28049

 

Is there an option of payment in instalment? What kind of other or personal discount can I use? If yes, who will evaluate it?

Opportunity for personal evaluation or payment in instalment is available only in justified cases. Essentially, according to fiscal rules, the Library does not have the opportunity to waive its debts.

For equity, you can submit a request to the service coordinator on the following email address: panasz@lib.pte.hu or phone number: 72 / 501 600 / 28089.

 

Trackback link: