Terminológiai Dokumentációs Központ


Terminológiai Dokumentációs Központunk a Tudásközpont 3. emeletén áll az érdeklődő olvasók rendelkezésére. Központunk a kutatást és fejlesztést, a tudás és a kutatási eredmények gyakorlati életben történő hasznosulását, valamint a magyarországi terminológia ügyét igyekszik szolgálni.


Szolgáltatásaink

-Gyűjtjük és az érdeklődők számára hozzáférést biztosítunk a magyar és nemzetközi terminológiai témájú publikációkhoz, szakkönyvekhez, szakszótárakhoz, szakdolgozatokhoz és doktori disszertációkhoz.

-Digitalizáljuk a nehezen hozzáférhető terminológiai tárgyú szakirodalmat.

-Magyar és nemzetközi terminológiai témájú publikációkhoz bibliográfiát készítünk.

-Magyar terminológiai kérdésekkel foglalkozó publikációkat adunk ki.

-A már meglévő terminológiai gyűjtemények számára biztosítjuk a hálózaton keresztüli elérést.

-Közös kutatásokkal, a közös projektek eredményeinek publikálásával és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tételével járulunk hozzá a magyar és a többnyelvű terminológia minőségbiztosításához.

-Részt veszünk nemzetközi terminológiai projektekben, a projektek eredményeit könyv formájában vagy számítógépes hálózaton keresztül közreadjuk.

-Biztosítjuk a hozzáférhetőség számítógépes hátterét


Szakszótári bibliográfia

Elektronikus rendszerben, adatbázis formájában tárolt szakszótári bibliográfiánk célja minden olyan - egynyelvű, kétnyelvű, többnyelvű - mű számbavétele, amely egy bizonyos szakterület szakszókincsét veszi számba és amely:

-Magyarországon jelent meg,

-nem Magyarországon jelent meg, de van magyar szerzője,

-egyik nyelve magyar.

A gyűjtés magában foglal továbbá olyan szótárszerűnek nevezett műveket is, pl. kézikönyveket, melyekhez szótárszerű függelék kapcsolódik.


 

Vezető:Arató Balázs
Cím:    
7622 Pécs, Universitas u. 2/a.
Telefon:         
72 / 501-650 / 28062
Email:     
arato.balazs@lib.pte.hu
Munkatársak
Nyitvatartás