Kölcsönzés és előjegyzés


Általános szabályok

Az olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.

A beiratkozott könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.

A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni.


Késedelmi díj

A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.


Kölcsönzési határidő

A kölcsönzési határidő betartása a könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől – így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül beállnak.

Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt elháríthatatlan külső ok miatt mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az info@lib.pte.hu e-mail-címre kell küldeni.

A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.


Kölcsönzési feltételek


Maximális kölcsönzés (dokumentum)Időtartam (hónap)
Hosszabbítási lehetőség (hónap)
Késedelmi díj (Ft/Dokumentum/nap)
PTE hallgató, dolgozó10
1
2x1
20
PTE kutató, PhD hallgató, óraadó oktató15
1
2x1
20
PTE oktató20
3
3x1
-
Többi olvasó
karonként változó
1
2x1
20Előjegyzés

Ön előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak az előjegyző kölcsönözheti ki.

Az előjegyzés díja: 100 Ft.

Előjegyzés felvétele személyesen a kölcsönző pultnál, telefonon a 72 / 501-650 / 28021-es melléken vagy e-mailben az elojegyzes@tudaskozpont-pecs.hu címre írt levélben lehetséges.

A könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti Önt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 10 napig teszi félre az Ön számára. Az előjegyzési díjat az olvasó minden olyan esetben köteles megfizetni, ha az a könyvtár részéről teljesítettnek minősül.


Automata könyvvisszavétel

A Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 0. szintjén, az épület teljes nyitva tartási ideje alatt lehetséges a könyvek visszaadása. Az automatához tartozó blokknyomtató bizonylatként listát nyomtat a visszaadott könyvekről, illetve olvasói kérésre az olvasójegyen maradt többi dokumentumról is.


Elveszett vagy megrongált könyvek pótlása  

A kikölcsönzött és a könyvtárhasználónál elveszett, megsemmisült vagy megsérült dokumentum esetén a könyvtár és a könyvtárhasználó az olvasószolgálat vezetőjével megállapodik a kártérítésről. Kérjük, keresse meg az adott egység vezetőjét!


Olvasói fiók

Olvasói fiókodban kísérheted figyelemmel a kölcsönzéseidet vagy felveheted a naptáradba a kölcsönzés lejárati dátumát.

Olvasói fiókod használatához az alábbi videó nyújthat segítséget.