Egyetemi Folyóirat-fejlesztési Munkacsoport


A Pécsi Tudományegyetem Rektori Vezetői Értekezlete a 40/2023 (03.09.) számú határozatával támogatta az Egyetemi Folyóirat-fejlesztési Munkacsoport létrehozását 2023. április 1. napjától (a Pécsi Tudományegyetemen működő nem szenátusi állandó bizottságokról és az ad hoc munkacsoportok megalakításának rendjéről szóló 2/2019-es rektori és kancellári együttes utasítás vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével).

A munkacsoport fő céljai:

  1. az egyetemi oktatók-kutatók tudományterület-specifikus publikációs tevékenységének koordinált segítése,

  2. a folyamatos fejlődés aktuális lehetőségeivel kapcsolatos tapasztalatok cseréje, együttműködések kialakításának segítése,

  3. a jó gyakorlatok, a minőségi sztenderdek, a publikációs modellek, a folyóirat-politikák átadása, illetve az átláthatóság közös fejlesztése koordinált, munkatervvel alátámasztott munka formájában,

  4. a folyóirat-szerkesztő, egyetemi folyóirat-fejlesztési munka hazai és nemzetközi szinten is láthatóvá tétele,

  5. az egyetemi folyóirat-fejlesztéssel kapcsolatos erőforrások koordinációjának segítése,

  6. az intézményi kataszter értékelése és a vezetőség számára javaslattétel az egyetemhez kötődő kiadványok nemzetközi láthatóságának és elismertségének növelésére vonatkozóan.