Bemutatkozás


A Történeti Gyűjtemények Osztálya létrehozásának igénye a múltba vezet vissza. A kutatók érdeklődése mindig is élénk volt, de a helyben, szakszerű segítséggel történő használat megvalósulásáig hosszú út vezetett.

A gyűjtemény kezdetben nem rendelkezett önálló olvasóteremmel, csak az 1970-es évektől vált lehetségessé a belső, majd az 1990-es évektől lassanként a külső kutatók számára is az állomány folyamatos és zavartalan használata. A végső lendületet a Klimo Könyvtár szakszerű működéséhez az a tény adta, hogy az Egyetemi Könyvtár főigazgatója, Fischerné Dárdai Ágnes 1999-től 2018-ig tartó vezetői tevékenységében kiemelt szerepet szentel a hajdani püspöki könyvtár működésének.

2000-től a hajdani püspöki gyűjtemény külön kutatótermet kapott, ahol már megfelelő szakmai felügyelettel lehetett a kért, kizárólag helyben használható köteteket kutatni. Az osztály szolgáltatási körébe tartozott az Országgyűlési Gyűjtemény mellett a Vas István Könyvtár is. A hajdani püspöki könyvtár könyvgyűjteménye az egyetemi állomány történeti és muzeális dokumentumainak leválasztásával folyamatosan gyarapodott. 2006 őszétől az Egyetemi Könyvtár szervezeti egységébe került az universitas másik nagy történeti gyűjtőhelye, a Pécsi Egyetemtörténeti Gyűjtemény, amely 2010. augusztus 31-én közérdekű muzeális gyűjtemény rangot kapott. Főigazgatói közbenjárásra 2006-tól a Történeti Gyűjtemények Osztálya külön szervezeti egysége lett a Központi Könyvtárnak, amelynek fő feladata, hogy összefogja a könyvtár régi, történeti jellegű gyűjteményeit.

 Az itt dolgozók mindennapi munkájához tartozik a gyűjtemények kezelése, állományvédelme, feldolgozása és szolgáltatása, ezen kívül kulturális és tudományos tevékenységünk is jelentős: konferenciákat és kiállításokat is rendezünk. Továbbá a két, Szepesy utca 3. alatt található nagy muzeális gyűjteményben - a Klimo Könyvtárban és az Egyetemtörténeti Kiállításban - a könyvkultúra és a pécsi egyetem történetének mind szélesebb körben való megismertetése érdekében magyar, angol és német nyelven idegenvezetéseket is tartunk. Az országos jellegű nyílt napokon (Múzeumok Éjszakája, Kulturális Örökség Napok) múzeum- és könyvtár-pedagógiai, valamint kreatív gyermekprogramokat szervezünk.


Gyűjteményeink és múzeumaink


Muzeális gyűjtemények

Klimo Könyvtár és a Kanonoki Gyűjtemény

Egyetemtörténeti Gyűjtemény

Országgyűlési Gyűjtemény

A hajdani püspöki könyvtár kézirattára

A hajdani püspöki könyvtár irattára

A NKÖM rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyvek és folyóiratok (1851 előtti)

Mátyás Flórián Könyvtára


Nem muzeális gyűjtemények

Segédkönyvtári anyag (forráskiadványok, egyetemtörténeti kiadványok, helytörténet, könyv- és nyomdászattörténet)

A pécsi egyetem Kisebbségi Intézetének Könyvtára és sajtókivágat-gyűjteménye

Kerényi Károly könyvtárának kiemelt dokumentumai

Az Egyetemi Könyvtár 1900 előtti kötetei (könyvek, folyóiratok)

Móró Mária Anna hagyatéka

Reuter-hagyaték


Régi folyóirattár (Egyetemi Könyvtár)

A Pécsi Egyetemi Könyvtár 1923-as megalakulása óta folyamatosan gyűjti a Magyarországon és külföldön megjelent folyóiratokat. Alapállományát a hajdani püspöki könyvtárhoz tartozó Kanonoki Gyűjteményből átemelt 18. és 20. század között megjelent, és kisebb-nagyobb hiányosságokkal folyamatosan beszerzett periodikák alkották. Ezek egy részét az Egyetemi Könyvtár a későbbi időszakban is folyamatosan megvásárolta.

A Történeti Gyűjtemények Osztályán található régi folyóiratok legnagyobb része a 18–20. században jelent meg. A 20. századi periodikák közül azok maradtak a gyűjteményben, amelyek 19. századi előzménnyel rendelkeztek, így nem bontottuk meg az állomány egységét. Ezeket kiegészítik olyan 19–20. századi napi- és hetilapok, helyi újságok, amelyek történeti jelentőségük miatt külön védelmet kívánnak. (pl. Vasárnapi Újság, Pesti Hírlap, Budapesti Hírlap, Pécsi Figyelő, Pécsi Est, Dunántúl, Pécsi Napló)


Az Egyetemi Könyvtár régi könyves állománya
(1851 előtti nyomtatott dokumentumok)

A PTE Egyetemi Könyvtárának állományában a NKÖM 22/2005 (VII.18.) rendelet alapján muzeális könyvtári dokumentumnak nyilvánított könyveket és folyóiratokat védett dokumentumnak tekintjük, ezért külön elhelyezésüket és szolgáltatásukat a Történeti Gyűjtemények Osztályán biztosítjuk.
A kötetek 1801 előtti sora a Klimo Könyvtárban felállított alacsony polcokon és az ablak alatti szekrényekben került elhelyezésre már az 1990-es években. Az 1801 és 1851 közötti állomány az emeleti raktár bal oldali folyosóján kapta meg ideiglenes helyét az Egyetemi Könyvtár Tudásközpontba való beköltözésekor. A két állomány, csaknem 20.000 kötetét 2012 nyarára sikerült összeolvasztani. Az állományból kiemeltük és külön kezeljük Mátyás Flórián hagyatékát, a Kanonoki Gyűjteményt és a Kéziratokat. A könyvállomány feldolgozása jelenleg is tart. (Kapcsolódó jogszabály)


Vezető:Dezső Krisztina
Cím:
7621 Pécs, Szepesy Ignác utca 3. 
Térkép

Tel:  72 / 501-600 / 22651
E-mail: 
 info-tgyo@lib.pte.hu 
Munkatársak

Nyitvatartás