Találatok

Keresett szöveg
Időponttól
Időpontig

Tartalom típusa

Címkék
 • Létrehozva: 2019. április 11. (csütörtök) 14:04
  ISSN igénylés
    Mire való és milyen előnyökkel jár az ISSN?  Az International Standard Serial Number (ISSN) az időszaki kiadványok azonosítására szolgáló legalapvetőbb, több mint negyven esztendős múltra visszatekintő, világszerte használt dokumentumazonosító, amelynek megléte alapvetően elvárás egy folyóirattal, évkönyvvel, sorozattal szemben. Amellett, hogy elvárás, komolyan előnyökkel is jár. Az ISSN-kiutalással foglalkozó nemzeti központok egy nemzetközi hálózatba szerveződnek. Ez azt is jelenti, hogy az interneten hozzáférhetővé tett kiadványok e-ISSN-jei bekerülnek egy nemzetközi adatbázisba, világszerte kereshetővé, szabadon elérhetővé válnak a ROAD oldalán keresztül. Mire lehet, mire kell és mire NEM kell ISSN-t kérni? Ha kiadványunkat előre meg nem határozott időtartamra tervezzük, és egymást követő, különálló részegységekből (számokból, évfolyamokból, kötetekből) épül fel, akkor feltehetően célszerű rá ISSN-t igényelni. Az ISSN-nel ellátott időszaki kiadványok köre meglehetősen színes: hordozótól függetlenül a hírlapoktól a tudományos folyóiratokon át a különböző évkönyvekig, időszakosan megrendezett konferenciák kiadványaiig és sorozatokig számos kiadványtípus azonosítható általa. + Ha egy időszaki kiadványnak különböző kiadványváltozatai vannak (például megjelenik magyar és angol nyelven, nyomtatásban és digitálisan is), akkor hány ISSN-t kell igényelünk rá? Ezeket mind külön ISSN-nel kell azonosítani. Arra azonban érdemes figyelni, hogy egy sorozat esetében az ISSN magát a sorozatot jelöli, de az egyes kötelek azonosítására már ISBN szolgál. A többkötetes művek pedig, amelyeket eleve véges számú részegységben terveznem megjelentetni, nem minősülnek időszaki kiadványnak, ezért ISSN-re egyáltalán nincs szükség. Egyazon szerző műveit tartalmazó “sorozatok” szintén nem láthatók el ISSN-nel. + Mikor veszti érvényét egy korábban kiutalt ISSN? Mikor kell az időszaki kiadványunkra új azonosítót igényelni? Az ISSN elválaszthatatlanul kötődik a nyilvántartásba vett kulcscímhez. Ha ez megváltozik, akkor új ISSN-t kell igényelni. Más változtatások, mondjuk a kiadó vagy a megjelenés gyakoriságának megváltozása, nem von maga után új ISSN-igénylést. Ki kérhet tőlünk ISSN-t? Vagy még inkább: kinek KELL tőlünk kérnie ISSN-t (rektori utasítás)? A Magyarország területén megjelenő időszaki kiadványok ISSN-nel történő ellátását az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ végzi, de a 2015-ös rektori utasítás értelmében a Pécsi Tudományegyetem kötelékébe tartozó egyetemi polgárok csak a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont ISSN Irodáján keresztül igényelhetnek ISSN-azonosítót nyomtatásban vagy digitális formában megjelenő időszaki kiadványaikra. Milyen tennivalóim vannak, ha ISSN-t szeretnék igényelni? Először is el kell dönteni, hogy a sorozatokhoz vagy a periodikumokhoz tartozó igénylő űrlapot kell kitölteni. + Hogy tudom eldönteni, hogy a sorozatokhoz vagy a periodikumokhoz tartozó űrlapot kell kitöltenem? A periodikumok közé tartoznak az időszaki kiadványok közül azok, amelyek rendszeresen, meghatározott időközönként jelennek meg. A PTE ISSN Iroda esetében ez jelenthet - folyóiratokat; - évkönyveket; - hírlapokat; - időszakosan megjelenő adat- és címtárakat, bibliográfiákat, repertóriumokat, és egyéb meghatározott időközönként megjelenő kiadványokat. A periodikumok egyes számai nem kaphatnak ISBN-t, hiszen nem minősülnek könyvnek! A sorozat alatt egy közös sorozatcímmel összekötött, önálló, általában egy-egy témára fókuszáló dokumentumoknak előre meg nem határozott számú kötetből álló csoportját értjük. A sorozatok új számainak nincs olyan előre eldöntött periodicitása, mint a periodikumoknál láthattuk. Egy sorozat egésze ISSN-t, és az egyes kötetei ISBN-t is kaphatnak. Ha ez megtörtént, akkor össze kell állítanunk azokat a képfájlokat, amelyeket csatolni kell az igényléshez, és elküldeni az issn@lib.pte.hu címre. + Milyen fájlokat kell csatolnunk az ISSN-igénylésünkhöz? Az ISSN-igényléshez csatolni kell az első nyomdakész szám vagy kötetet bizonyos oldalait, hogy az Országos Széchényi Könyvtár ellenőrizni tudja a beküldött adatok helyességét, és meg tudja állapítani, hogy megfelelő típusba soroltuk-e. Az OSZK nem ugyanazt kéri sorozatok és periodikumok esetében. Periodikumoknál az első szám következő oldalairól kérnek másolatot: - a címlapjáról/borítófedeléről,- a belső címoldaláról (ha van ilyen), - az impresszumoldaláról. Sorozatok esetén pedig az első kötet nyomdakészre szerkesztett - borítójáról, - előzéklapjáról, - belső címoldaláról, - kolofonoldaláról kérnek másolatot. Az OSZK ezeket a dokumentumokat JPG vagy PDF formátumban kéri. + Mi az a kolofonoldal és hol találom? Kolofonoldal alatt az a záradékot értjük, amely a kiadvány kiadására és előállítására vonatkozó valamennyi lényeges adatot (felelős kiadó, felelős szerkesztő, műszaki szerkesztő, nyomda és annak vezetője stb.) tartalmazza. Általában a könyvek végén találjuk, de az is előfordul, hogy a címoldal verzóján (hátoldalán). (Forrás: http://konyvtar.hu/wiki/Kolofon) Fontos észben tartani, hogy távoli hozzáférésű, tehát az interneten elérhetővé tett időszaki kiadványokra az OSZK-ban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ online ISSN-t csak a közzététel után állít ki. Ez azt jelenti, hogy azután célszerű igényelni, hogy már megjelent legalább egy szám és az a honlapon közzé is lett téve. + Mire van szükség ahhoz, hogy egy az interneten megjelenő időszaki kiadvány online ISSN-t kapjon? Az ISSN-kiállításhoz azonban a honlapnak további feltételeknek is meg kell felelnie. Szükség van egy egyedi/saját URL-ről (webcímről, linkről) elérhető önálló nyitóoldalra, illetve az egymást követő részegységek hozzáférését szolgáltató menüpont vagy weboldal kialakítása is. Szintén elengedhetetlen egy olyan impresszum megléte, amely tartalmazza a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat. + Mi az, amit az impresszumomnak mindenképpen tartalmaznia kell? Az impresszumban a következő adatokat mindenképpen fel kell tüntetni: - kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét, - a szerkesztésért felelős személy nevét. Milyen kötelezettséget vállalunk (eljárási idő!)? ISSN-igénylésnél átlagosan 6 munkanapos átfutási idővel kell számolni. A PTE-s ISSN Iroda 3 munkanapon belül továbbítja az Országos Széchényi Könyvtár fel a hozzá beérkezett kérést, miután ellenőrizte, hogy formailag megfelel-e az OSZK által támasztott kritériumoknak. A Magyar ISSN Nemzeti Központ az előzetes ISSN szám megállapítását, illetve a kérések elbírálását az ehhez szükséges dokumentumok kézhez vételétől számított 2-3 nap alatt végzi el. Milyen kötelezettséget vállal az, aki ISSN-azonosítót igényel rajtunk keresztül? Természetesen az időszaki kiadványokra is vonatkozik a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség. A már említett rektori utasítás értelmében ez is az Egyetemi Könyvtárban működő irodán keresztül bonyolódik. Ezért kérünk mindenki, hogy a kiadványokat (ha nyomtatásban megjelentek, akkor 6+1 példányt, ha digitálisan, akkor a digitális kötelespéldányt) juttassák el hozzánk a Tudásközpontba. + Mi szükség van kötelespéldányokra? A kötelespéldányok teszik lehetővé az egyes időszaki kiadványokhoz való nyilvános hozzáférést. Nyomtatott kiadványok esetén a könyvtári hálózatba való bekerülés által valósul ez meg, az e-ISSN-eket pedig az OSZK regisztrálja a nemzetközi adatbázisba. A hozzáférés biztosítása mellett a megőrzésben is komoly szerep jut a kötelespéldányoknak. + Mi a kötelespéldányok beszolgáltatásának határideje? A kötelespéldányokat a megjelenést követő hónap 15. napjáig kell beszolgáltatni + Hogy kell az időszaki kiadványon helyesen feltüntetni az ISSN-t? Az ISSN feltüntetése szabványos formában két, egyenként négy számjegyet tartalmazó adatcsoportban történik, melyeket kötőjel kapcsol össze, és az ISSN betűkód előz meg. Azaz egy helyesen feltüntetett ISSN így fest: ISSN 1234-5678 Ha az időszaki kiadvány megjelenik nyomtatásban, de online is, akkor lehetőségünk van az eltérő hordozón megjelenő kiadásváltozatokra is felhívni a figyelmet. Mindezt helyes formában a következő módokon tudjuk megtenni: ISSN ….-…. (Nyomtatott) ISSN ....-.... (Online) vagy: Nyomtatott kiadás: ISSN 2631-0015 Online kiadás: ISSN ....-.... + Ha a kiadó küldené be a kötelespéldányokat, akkor van-e további teendőnk? Nyilvántartási szempontból az ideális, ha az ISSN Irodán keresztül bonyolódik a kötelespéldány-ügyintézés, azonban a kiadó mindenképp maga szeretné intézni a dolgot, akkor kérjük, hogy erről minket emailben tájékoztassanak. Kit lehet keresni további felvilágosításért? Amennyiben bármi kérdésük van, forduljanak munkatársainkhoz bizalommal! Ezt megtehetik az alábbi elérhetőségek bármelyikén: Cím7622 Pécs, Universitas u. 2/a.Telefonszám72 / 501-650 / 28128E-mailissn@lib.pte.hu
 • Létrehozva: 2019. február 25. (hétfő) 12:11
  ISBN igénylés
    Mire való és milyen előnyökkel jár az ISBN?Az International Standard Book Number (ISBN) egy olyan nemzetközi szabvány, amely valamely könyv jellegű kiadványnak egy konkrét kiadását egyértelműen azonosítja. Egyedi, nemzetközileg elfogadott azonosítóról lévén szó, egy könyv esetében alkalmazása hosszú bibliográfiai leírásokat válthat ki, illetve megkönnyíti az egyes kiadásváltozatok útvesztőjében történő tájékozódást. Egy könyv esetében az ISBN-nel való ellátás teljesen magától értetődő dolog, elvárás, úgy is mondhatnánk, hogy az “anyakönyvezés” része. Mire érdemes és mire nem kell ISBN-t kérni?Nyomtatott könyvek mellett digitálisan megjelenő kiadványok, de hangoskönyvek, vagy akár térképek is kaphatnak ISBN-számot. Arra azonban figyelni kell az igénylés során, hogy a különböző hordozón is megjelenik a kiadványunk (nyomtatásban és digitálisan is), vagy a digitális kiadványunkat több formátumban készítjük el (a hagyományos PDF mellett esetleg EPUB-ban is kiadnánk), akkor ezek mindegyikére külön ISBN-t kell kérnünk.Az időszaki kiadványokat (folyóiratokat, évkönyveket, könyvsorozatokat) nem ISBN-nel, hanem ISSN-nel azonosítjuk, és csak a könyvsorozatok egyes köteteire lehet ISBN-t is igényelni. Kottára szintén nem ISBN-t, hanem ISMN-t állítanak ki. Amennyiben kérdése merülne fel azzal kapcsolatban, hogy kiadványára ISBN-t vagy valamilyen más azonosítót kell igényelnie, keresse munkatársainkat az isbn@lib.pte.hu címen. + Mi a helyzet a többkötetes műveknél? Ilyen esetben igényelni kell egy össz-ISBN-t, amelyet minden köteten szerepeltetni is kell, illetve az egyes köteteket is saját ISBN-nel kell ellátni + Ha több nyelven is megjelenik a kiadvány, akkor elég rá egy ISBN? Nem, minden egyes, önállóan megjelenő nyelvi változatra külön ISBN-t kell igényelni. + Szükség van-e új ISBN-azonosító igénylésére, ha egy könyvünk átdolgozott vagy bővített kiadását tervezzük megjelentetni? Igen, mivel ilyen esetben a szöveg is változik, mindenképpen új ISBN igénylésére van szükség. + Ha új címen jelenik meg újra egy kiadványunk, akkor jó-e még rá a régi ISBN? Nem, a cím változása esetén új azonosítót kell igényelni. Ki kérhet tőlünk ISBN-t?Az ide vonatkozó 2015-ös rektori utasítás értelmében a Pécsi Tudományegyetem polgárai csak az Egyetemi Könyvtárunkon keresztül igényelhetnek nyomtatásban vagy digitálisan megjelenő kiadványaikra ISBN, ISSN vagy ISMN azonosítót. A korábbi gyakorlat, amely szerint közvetlenül az Országos Széchényi Könyvtár ISBN irodájától lehetett kérni az azonosítókat, érvényét veszítette. A megállapodásnak megfelelően az OSZK minden ilyen kérést átirányít hozzánk, így nem érdemes őket keresni.Milyen tennivalóim vannak, ha ISBN-t szeretnék igényelni?ISBN-igényléshez semmi másra nincs szükség, csak arra, hogy igénylő űrlapunkat helyesen kitöltve elküldjék az isbn@lib.pte.hu címre. Ezt követően munkatársaink megkezdik a kérés nyilvántartásba vételét, majd továbbítják az Országos Széchényi Könyvár felé.Milyen kötelezettséget vállalunk?Amennyiben valaki biztosra akar menni, az egy hét munkanapos átfutási idővel számol, mert mi azt vállaltuk, hogy három munkanapon belül elvégezzük az azonosító igénylésének ránk eső részét, az OSZK-s ISBN Iroda pedig azt, hogy ők maximum négy nap alatt kiállítják a kért azonosítót. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy minden esetben ennyit kell várni egy ISBN-számra. Munkatársaink lehetőségeikhez mérten minden megtesznek azért, hogy felgyorsítsák a folyamatot. Ennek köszönhetően az átlagos átfutási idő két munkanap.Milyen kötelezettséget vállal az, aki ISBN-azonosítót igényel rajtunk keresztül?Fontos, hogy ne feledkezzenek meg a kötelespéldány-kötelezettségről sem! Ennek értelmében a nyomtatottan 50-nél nagyobb példányszámban megjelenő kiadványok közül 6 az OSZK-n keresztül az országos könyvtári rendszer meghatározott intézményeibe, 1 pedig a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont hálózatába kerül. A digitális kötelespéldányok pedig az OSZK erre kialakított adminisztrációs és archiváló rendszerében kerülnek elhelyezésre. A kötelespéldány-beszolgáltatás is a PTE-s ISBN Irodán keresztül történik. A nyomtatott kiadványokat várjuk címünkre, a digitális köteleseket pedig elküldhetik az Iroda emailcímére. Amennyiben mégis a nyomda küldené be a kötelespéldányokat, kérjük, hogy erről bennünket is tájékoztassanak. + Az eddigi gyakorlat alapján a nyomda szokta intézni a kötelespéldányokat. Van teendőm evvel kapcsolatban? A legjobb megoldás mindig, ha a PTE ISBN irodán keresztül történik a kötelespéldány beszolgáltatás is, de egyedi esetekben intézheti a nyomda is. Ilyen esetekben kérjük, hogy informálják a PTE ISBN iroda munkatársait. + Kinek kell küldeni a kötelespéldányokat? A legjobb, ha a PTE ISBN Iroda címére küldik. Az Iroda a Tudásközpontban működik. Címe: 7622 Pécs, Universitas u. 2/A. Kit lehet keresni további felvilágosításért?Amennyiben bármi kérdésük van, forduljanak munkatársainkhoz bizalommal! Ezt megtehetik, ha írnak a következő emailcímre: isbn@lib.pte.hu. Cím7622 Pécs, Universitas u. 2/a.Telefonszám72 / 501-650 / 28128E-mailisbn@lib.pte.hu
 • Létrehozva: 2019. február 25. (hétfő) 12:07
  Egyetemi folyóirat-platform
    Kiknek és mit kínálunk?  Lehetőséget szeretnénk biztosítani Egyetemen működő tudományos folyóiratok szerkesztőségeinek, illetve más időszaki kiadványokat (könyvsorozatokat, évkönyveket) kiadó szervezeti egységeknek arra, hogy bekapcsolódhassanak a hazai és nemzetközi online tudományos vérkeringésbe. Ehhez kínáljuk neves észak-amerikai egyetemeken fejlesztett, stabil háttérrel rendelkező, megbízható, legújabb főverziójú Open Journal Systems 3-as folyóiratmenedzsment és publikáló rendszerünket, amely mögött lassan 20 éves tapasztalat van, és amelyet egyre több hazai tudományos folyóirat vesz birtokba. Ezen kívül a tudományos publikálás terén felhalmozódó könyvtárosi tapasztalatunkat is a szerkesztőségek rendelkezésére kívánjuk bocsátani annak érdekében, hogy a rendszerben rejlő lehetőségeket minél hatékonyabban ki tudják aknázni.  + Mit jelent az, hogy az OJS folyóiratmenedzsment és publikáló rendszer? A rendszert igénybe vevő szerkesztőségeknek lehetőségük van arra, hogy a kézirat benyújtásától a szakmai bírálaton át a publikálásig az egész, önmagukra szabott munkafolyamatot ebben a rendszerben intézzék, és ezt követően a szintén általuk testre szabott megjelenési felületen jelentessék meg a legújabb számot. + Van-e lehetőség arra, hogy csak közzétételi felületnek használják a platformot? Természetesen annak semmi akadálya, hogy valaki továbbra is a saját bevett módján menedzselje a szerkesztőségi munkát. Lehetőség van arra, hogy az egyes tanulmányokat gyorsan, egy űrlap kitöltése által feltöltsük, majd megjelentessük a számot anélkül, hogy a rendszer szerkesztőségi funkcióit is kihasználnánk. Ugyanakkor kollégáink szívesen elmagyarázzák, hogy milyen előnyökkel jár az a tudományos folyóiratkiadás működő gyakorlatainak ismeretében kialakított, a szerkesztőségi párbeszédet támogató, a visszakereshetőséget lehetővé tevő és az automatizálást elősegítő szerkesztőségi munkafolyamat-támogató szisztéma, ami az OJS szerves része és egyben egyik legnagyobb értéke. + Bekerülhetnek-e a platformra nem egyetemi kiadású, de PTE-s oktatók tudományos tevékenységéhez erősen kötődő folyóiratok, sorozati jellegű kiadványok? A platformon elsősorban az Egyetem valamely egységéhez tartozó kiadványok lelhetnek otthonra, de ilyen esetben sem zárkózunk el. Mindenképpen érdemes lehet felvenni velünk a kapcsolatot a lent található elérhetőségek valamelyikén, hogy személyesen is meg tudjuk beszélni a csatlakozás feltételeit. Kiknek ajánljuk a szolgáltatást? • Akik magasabb idézettséghez vezető nagyobb láthatóságot és jobb megtalálhatóságot szeretnének elérni. • Akik idővel szeretnének kiadványaikkal bekerülni a nagy adatbázisokba és a szakterületükön releváns gyűjtőrendszerekbe. • Akik szeretnék folyóiratukat egy modern, letisztult, átlátható, logikus és igény szerint testre szabható felületen megjelentetni. • Akik azt tervezik, hogy a szerkesztőségi munkafolyamatukat a nemzetközi tudományos formáknak megfelelő mederbe terelik, vagy csak szeretnék azt professzionalizálni, átláthatóbbá, automatizáltabbá tenni.Mi mit biztosítunk?  • A láthatóság növelését és a megtalálhatóságot előmozdítandó a különböző azonosítókkal (DOI, ISSN, ORCID) való ellátottság előmozdítását.  • Segítséget a technikai problémák megoldásában, és a tudományos publikálási gyakorlatokkal kapcsolatos kérdések megválaszolásához.  • Segítséget és segédanyagokat a rendszerrel kapcsolatos ismeretek elsajátításához, amellyel sok idő spórolható meg.  • Megbízható rendszert, az adat könyvtári szerveren történő tárolását.  • Hogy a szolgáltatás egészét ingyen igénybe vehetik.  Ők már csatlakoztak platformunkhoz  • Acta Romanica  • Díké - A Márkus Dezső Összehasonlító Jogtörténeti Kutatócsoport folyóirata  • Marketing & Management  • PONTES  • PTE KTK Műhelytanulmányok  • SZIGMA Matematikai-közgazdasági folyóirat  A platform, amely hamarosan újabb csatlakozókkal bővül, a következő linkről érhető el: https://journals.lib.pte.hu/.   Mi a teendő, ha valakinek felkeltettük az érdeklődését?  Amennyiben valaki csatlakozni szeretne az egyetemi folyóirat-platformhoz, vagy csak érdeklődik az online folyóirat-kiadás gyakorlata iránt, az vegye fel velünk a kapcsolatot az alul található elérhetőségek valamelyikén. A kapcsolatfelvételt követően egy személyes beszélgetés során lehetőségünk lesz megvizsgálni, hogy mennyire fedik egymást a szerkesztőség igényei és a Könyvtár által kínált szolgáltatás. Telefonszám 72 / 501-650 / 28128Emailcím journals@lib.pte.hu 
 • Létrehozva: 2019. január 29. (kedd) 10:20
  Publikálástámogatás