Találatok

Keresett szöveg
Időponttól
Időpontig

Tartalom típusa

Címkék
  • Létrehozva: 2019. február 8. (péntek) 13:06
    Kölcsönzés és előjegyzés
      Általános szabályokAz olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.A beiratkozott könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. A naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.A kölcsönzési határidő betartása a könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől - így különösen a könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől - függetlenül beállnak.Amennyiben a könyvtárhasználó a határidőt önhibáján kívül mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az olvasószolgálat vezetőjének kell címezni.A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.Kölcsönzési feltételekMaximális kölcsönzés (dokumentum)Időtartam (hónap)Hosszabbítási lehetőség (hónap)Késedelmi díj (Ft/Dokumentum/nap)PTE hallgató, dolgozó1012x120PTE kutató, PhD hallgató, óraadó oktató1512x120PTE oktató2033x1-Többi olvasókaronként változó12x120ElőjegyzésÖn előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak az előjegyző kölcsönözheti ki. Az előjegyzés díja: 100 Ft.A könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti Önt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 10 napig teszi félre az Ön számára. Az előjegyzési díjat az olvasó minden olyan esetben köteles megfizetni, ha az a könyvtár részéről teljesítettnek minősül.Automata könyvvisszavételA Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 0. szintjén, az épület teljes nyitva tartási ideje alatt lehetséges a könyvek visszaadása reggel 7-től este 9-ig. Az automatához tartozó blokknyomtató bizonylatként listát nyomtat a visszaadott könyvekről, illetve olvasói kérésre az olvasójegyen maradt többi dokumentumról is.Elveszett vagy megrongált könyvek pótlása  A kikölcsönzött és a könyvtárhasználónál elveszett, megsemmisült vagy megsérült dokumentum esetén a könyvtár és a könyvtárhasználó az olvasószolgálat vezetőjével megállapodik a kártérítésről. Kérjük, keresse  meg az adott egység vezetőjét!