Találatok

Keresett szó
Időponttól
Időpontig

Tartalom típus

Címkék
  • Létrehozva: 2019. április 17. (szerda) 09:33
    Könyvtárközi kölcsönzés
      Könyvtárközi kölcsönzésA saját állományban nem szereplő dokumentumot könyvtárközi kölcsönzés útján szolgáltatjuk a dokumentum átkölcsönzése vagy térítéses másolat formájában.Könyvtárközi kölcsönzés a könyvtár olvasói számára A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár bármely beiratkozott olvasója, mely személyesen a könyvtárban történik. Ha a küldő könyvtár a küldeményért postaköltséget számít fel, ez az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de másolat ezekről is kérhető. A könyvtárközi kérés teljesítését a könyvtárak megtagadhatják.Külföldről való kérés esetén a 4500 Ft szolgáltatási díjat előre kell fizetni, a postaköltség utólag fizetendő. Amennyiben nem sikerül a könyvet külföldről meghozatni, úgy három hónap után a pénzt visszaszolgáltatjuk.A könyvtárközi kölcsönzéshez szükséges űrlap kitöltéséhez kattintson ide.Könyvtárközi kölcsönzés más könyvtárak számáraBármely könyvtár jogosult a könyvtárközi kölcsönzésre, ha vállalja a könyvtárközi kölcsönzés szabályainak betartását. Kérjük, hogy könyvtárközi kéréseiket lehetőleg ODR-en keresztül adják fel. Amennyiben erre nincs lehetőség, illetve ha a könyvtár még nem regisztrált a rendszerben, a szolgáltatás a PTE Könyvtárainak egységeitől hagyományos kérőlapon, vagy e-mailben igénybe vehető. A könyvek kölcsönzése ingyenes, a kérő könyvtár felelőssége a kiadvány épségben és időben történő visszaküldése. Folyóiratokat nem kölcsönzünk, így folyóiratcikkekről csak fénymásolat kérhető térítés ellenében. A fénymásolatokról a PTE Gazdasági Hivatala későbbi időpontban küld számlát.Amennyiben további információra van szüksége, forduljon munkatársainkhoz:Erbné Gerhát GyöngyiE-mail: ill@lib.pte.hu Telefon: (72) 501-600 / 28078Cím: Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont, 2. emelet, 2400-es iroda
  • Létrehozva: 2019. február 8. (péntek) 13:06
    Kölcsönzés és előjegyzés
      Általános szabályokAz olvasójegy személyre szól, az olvasójegyet másra átruházni tilos. Egyedi mérlegelés alapján, különös méltánylást érdemlő esetben a könyvtárhasználó meghatalmazottja útján is igénybe veheti a könyvtári szolgáltatásokat.A beiratkozott könyvtárhasználó a kölcsönző-pultnál vagy az automatakölcsönző-berendezéseknél kölcsönözhet.A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzés napjától számított határidőn belül vissza kell szolgáltatni. Aki a határidőt elmulasztja, késedelmi díjat köteles fizetni. Késedelmi díjA naponta és dokumentumonkénti késedelmi díj 20 Ft.Kölcsönzési határidőA kölcsönzési határidő betartása a könyvtárhasználó kötelessége. A határidő elmulasztásának következményei minden további körülménytől és feltételtől – így különösen a Könyvtár által küldött értesítés elküldésének vagy kézhezvételének tényétől – függetlenül beállnak.Amennyiben a Könyvtárhasználó a határidőt elháríthatatlan külső ok miatt mulasztotta el, igazolással mentheti ki magát. Erre vonatkozó kérelmét az info@lib.pte.hu e-mail-címre kell küldeni.A Pécsi Tudományegyetem dolgozóinak, hallgatóinak a Pécsi Tudományegyetemmel való jogviszonyuk megszűnte előtt könyvtári tartozásaikat rendezniük kell.Kölcsönzési feltételekMaximális kölcsönzés (dokumentum)Időtartam (hónap)Hosszabbítási lehetőség (hónap)Késedelmi díj (Ft/Dokumentum/nap)PTE hallgató, dolgozó1012x120PTE kutató, PhD hallgató, óraadó oktató1512x120PTE oktató2033x1-Többi olvasókaronként változó12x120ElőjegyzésÖn előjegyzést vetethet fel a mások által kikölcsönzött dokumentumokra. Az előjegyzett dokumentum kölcsönzési határidejét nem lehet meghosszabbítani. Az előjegyzett dokumentumot csak az előjegyző kölcsönözheti ki. Az előjegyzés díja: 100 Ft.Előjegyzés felvétele személyesen a kölcsönző pultnál, telefonon a 72 / 501-650 / 28021-es melléken vagy e-mailben az elojegyzes@tudaskozpont-pecs.hu címre írt levélben lehetséges.A könyvtár e-mailben vagy levélben értesíti Önt, ha a kért dokumentumot visszahozzák és az ismét kölcsönözhetővé válik. Az előjegyzett és visszahozott dokumentumokat a könyvtár az értesítéstől számított legfeljebb 10 napig teszi félre az Ön számára. Az előjegyzési díjat az olvasó minden olyan esetben köteles megfizetni, ha az a könyvtár részéről teljesítettnek minősül.Automata könyvvisszavételA Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 0. szintjén, az épület teljes nyitva tartási ideje alatt lehetséges a könyvek visszaadása. Az automatához tartozó blokknyomtató bizonylatként listát nyomtat a visszaadott könyvekről, illetve olvasói kérésre az olvasójegyen maradt többi dokumentumról is.Elveszett vagy megrongált könyvek pótlása  A kikölcsönzött és a könyvtárhasználónál elveszett, megsemmisült vagy megsérült dokumentum esetén a könyvtár és a könyvtárhasználó az olvasószolgálat vezetőjével megállapodik a kártérítésről. Kérjük, keresse meg az adott egység vezetőjét!Olvasói fiókOlvasói fiókodban kísérheted figyelemmel a kölcsönzéseidet vagy felveheted a naptáradba a kölcsönzés lejárati dátumát.Olvasói fiókod használatához az alábbi videó nyújthat segítséget.