Könyvajánló

Kiadó:
EMB
ISBN:
978 963 330 783 0
Kiadás éve:
2022
Mű a katalógusban:

J. S. Bach ellenpontművészete

''Ritmika, dallam és harmónia összefüggéseit folyamatosan változó megközelítések övezték a zenetörténet folyamán. A nyugati zene ezen három dimenziójának együtthatását, azaz magát az ellenpontot különböző stílusokon és különböző tételtípusokon keresztül lehetne bemutatni. Jelen kötet J. S. Bach fúgaszerkezeteivel foglalkozik, mivel ez a terület a zenei szakképzés célkitűzéseinek teljesítéséhez nélkülözhetetlen, és koncentrált formában képviseli a stílusokon átívelő zenei alaptapasztalatoka'' - fogalmaz a Bevezetésben a szerző.E könyv eredetileg német nyelven jelent meg 1980-ban, 1991-ben pedig átdolgozott kiadásban látott napvilágot. Világos és részletes útmutatást ad mind az elemző munka számára, mind pedig az ezen alapuló stílusgyakorlatok és improvizációk elsajátításához. A kötet sok kottapéldával és számos ábrával, szemléletesen és tömören mutatja be a bachi fúgaszerkesztés jellegzetességeit, ezért a közép- és felsőfokú zenei tanulmányok curriculumába is kiválóan beilleszthető.

Gárdonyi Zsolt 1946. március 21-én (J. S. Bach születési évfordulóján) született Budapesten. 1968-ban Németországba települt, 1975 és 2011 között Würzburgban a zeneművészeti főiskola zeneelmélet-professzora volt. 1979-ben Bajor Állami Díjjal, 2000-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktori címével tüntették ki, 2011-ben a Magyar Köztársaság elnökének érdemérmét vehette át, 2016-ban pedig Magyar Örökség Díjban részesült. 2022-ben zeneszerzői, orgonaművészi és zenepedagógiai pályafutása elismeréseként a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Gárdonyi Zsoltnak.