Könyvajánló

Kiadó:
Ulpius-Ház
ISBN:
963-9348-04-X
Kiadás éve:
2000
Mű a katalógusban:

A nevem Asher Lev

„A nevem Asher Lev. Az az Asher Lev, akiről az újságokban és a képeslapokban olvasnak, akiről annyi szó esik a vacsora- és koktélpartikon, a Brooklyni Feszületről elhíresült, legendás Asher Lev. Vallásos zsidó vagyok. Igen. Hívő zsidók természetesen nem festenek feszületeket. Ami azt illeti, hívő zsidók egyáltalán nem festenek – úgy, ahogyan én. Szerfölött kemény szavakat írnak és mondanak rólam, vádakat koholnak ellenem: áruló vagyok, hitehagyott, öngyűlölő, a családom, a barátaim, a népem szégyene; másfelől, a keresztények szent és sérthetetlen eszméinek kigúnyolója, a nem zsidók által kétezer éve mélységesen tisztelt létformák istenkáromló kufárja. Nos, semmi efféle nem vagyok. Mindazonáltal teljes őszinteséggel megvallom, hogy vádlóim egészében véve nem tévednek: bizonyos szempontból csakugyan mindegyik vagyok.”Dr. Farkas Judit egyetemi adjunktus, PTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszék Így kezdődik az a könyv, amelyet életem egyik meghatározó könyvének érzek, és amit szeretnék az olvasók kezébe adni.

A szerző, Chaim Potok (1929-2002) író és rabbi volt, aki emellett festett, a Jewish Publication Society projekt-vezetőjeként dolgozott, és posztmodernitást oktatott a Pennsylvaniai Egyetemen. Lengyel emigráns szülők gyermekeként New Yorkban született, ortodox zsidó oktatásban részesült és otthon is szigorú ortodox nevelést kapott. Diplomamunkáit angol irodalomból, héber irodalomból, doktori disszertációját Solomon Maimon filozófusról írta. Saját bevallása szerint Evelyn Waugh Brideshead Revisited c. regénye hatására kezdett el írni a 20-as éveiben. Az első nagy elismerést a The Choosen (1967) című regénye, hozta meg számára. A nevem Asher Lev 1972-ben jelent meg.

A szikár, ugyanakkor rendkívül szuggesztív szöveg volt az, ami engem a könyvben elsőként megragadott és magába szippantott – ezért is szeretném feltétlenül megemlíteni a fordítót, Loósz Verát, aki – úgy vélem – kitűnően adta vissza az eredeti szöveg feszességét, a félreismerhetetlen Potok-i stílust.

A könyv egy kisfiúról szól, aki két, a zsidóságért mély felelősségérzettel bíró és cselekvő, tudós haszid dinasztia leszármazottja, de olyan képességgel született, ami egyenesen vezetett a fent idézett sorokban foglaltakhoz.

A könyv a művészetről és a művész-létről szól, azt a folyamatot mutatja meg, ahogyan a művészet kérlelhetetlenül hatalmába keríti és festésre kényszeríti a kis Asher Levet, és végül elviszi kiállítása megnyitójáig, ahol a Brooklyni Feszület egyetlen képbe sűríti egész életét, családja és egyben művésszé válásának fájdalmas történetét.

A könyv a hitről szól, annak mély, ugyanakkor mérlegelő megéléséről, a szabályokról és a belső kényszerekről, a feltétlen hűség formáiról és a kérdések feltevéséről.

 

A könyvajánló a PTE Egyetemi Könyvtára által a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2013. november 11-én hétfőn, 15 órakor megnyílt "MindenKép(p)en Olvasunk!" című olvasást népszerűsítő fotókiállításra készült!