Könyvajánló

Kiadó:
ISBN:
978-615-5927-19-5
Kiadás éve:
2021
Mű a katalógusban:

A magyar népzene oktatása Kodály után ötven évvel : a XXVII. Kecskeméti Népzenei Találkozón megrendezett konferencia előadásai

A kiadvány kilenc tanulmányt foglal magában, melyek a 2017-ben megrendezett, e kötet címével azonos elnevezésű, a Kecskeméti Népzenei Találkozó keretein belül megrendezett konferencián elhangzott előadások írott változatai. A bevezető írás a magyar társadalom átalakulásáról, a kultúra és a zenei anyanyelv változásairól, illetve elvesztéséről értekezik. Az ezt követőek mindegyike személyes példákon, évtizedes gyakorlatokon keresztül világít rá a népzeneoktatás egy-egy szeletére, arra, hogy a törvényi szabályozások adta kereteken belül vagy azon túl, hogyan lehet a hagyományos kultúra értékeit átadni a népzene nyelvén. Melyek azok a módszerek, lehetőségek, amelyekkel sikerek érhetők el ezen a területen....Tartalom:

Agócs Gergely: Zenei anyanyelvünk – Kodály után ötven évvel

Tóth Lilla: A népiének-oktatás módszerei a Debreceni Zenedében

Navratil Andrea: Dúdolok – dúdolók

Bese Botond: Dudaoktatás a gödi Búzaszem Iskolában

Dóra Áron: Innovatív eszközök és tradicionális utak a hagyományos kultúra átadásában

Husi Gyula: A dunántúli citerazene oktatásának lehetőségei és problémái a művészeti iskolákban

Szerényi Béla: A tekerőtanítás módszertana

Rőmer Ottó: A népihegedű-oktatás napjainkban alap- és középfokon

Árendás Péter: Vonós hangszerek oktatása a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékén