Gyűjteményünk

Az Európai Dokumentációs Központ gyűjteménye a következő részekből áll:

  • az EU Hivatalos Lapja
  • az Unió kiadványai
  • adatbázisok
  • szakkönyvek
  • folyóiratok
A gyűjtemény magját az Európai Unió Hivatalos Lapja és az Európai Bizottság hivatalos dokumentumai alkotják. Az Official Journal "L" (EC Legislation) és a "C" (Information and Notices) sorozata nyomtatott formában, az "S" (Supplement) sorozata pedig CD-ROM formájában állnak a használók rendelkezésére. 2004. május 1. óta a Hivatalos Lap nyomtatott formátumban magyar nyelven hozzáférhető az EDK-ban.

Ezeken kívül a magyar nyelvű Európai Uniós szakirodalom teljes beszerzésével és rendelkezésre bocsátásával, valamint az angol és német nyelvű irodalom legfontosabb elemeinek megszerzésével segíti az EDK a hallgatók és a kutatók munkáját.

könyvek beszerzése mellett számos, az európai integrációval kapcsolatos folyóiratra is előfizetünk, ez utóbbiak megtalálhatóak a PTE benedek ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár folyóiratainak listáján.
.
A könyvek és az uniós kiadványok külön-külön rendszer szerint kerülnek feldolgozásra, ezért ugyanannak a jog- vagy politikaterületnek más szakjelzete lehet a könyvek és az uniós kiadványok sorában, egyes témák pedig csak az egyik dokumentumtípusnál léteznek. A témák szerinti szakjelzet-, illetve folyóiratlista itt található:
 
Téma, jogterületKönyvekUniós kiadványokFolyóiratok
Adók és vámok341-241336.2The Key
Alkotmányjog341-211- 
Bővítés341-204EU E 
 341-205  
Büntetőjog341-220- 
Büntetőügyekben folytatott Rendőri és Igazságügyi Együttműködés341-207- 
Concours, munkavállalás az Unió intézményeiben341-281- 
Egészségügy341-290EU SH 
Egyéb szakpolitikák341-290lásd az egyes politikáknál 
Élelmiszeripar341-271641 
Élet- és munkakörülmények-EU FICommuniqué
  EU SHFoundation Focus
Energia341-290621.3 
EU és nemzetközi jog, emberi jogok341-210- 
Európai Beruházási Bank341-201EU EIBInfo
Európai Bíróság341-201EU CJ 
Európai Bizottság341-201EU Com 
Európai Központi Bank341-201EU CBInfEuro
Európai Parlament341-201EU PEP Newshound Review
Európai Tanács341-201EU C 
Európai Unió. Általános művek341-200EU GBulletin of the European Union
   Cordis focus
   EU Working Papers
   Európa 2002
   Európai Tükör
   European Insight
Fejlődő országok-EU DCThe Courier
   News Asia It&C
Foglalkoztatás. Szociális ügyek341-250EU ESF 
Gazdaság341-208338European Economy
   European Economy News
Gazdasági és Szociális Bizottság341-201EU ESC 
Gazdasági szervezetek-334Enterprise Europe
Harmadik országok-EU TC 
Idegenforgalom-338.48 
Informatika341-290681.3 
Intézmények341-201lásd az egyes intézményeknél 
Ipar341-290338.45 
Jog341-202340ERA Forum scripta iuris europaei
   Európai Jog
   Maastricht Journal of European and Comparative Law
Jogszabályok341-T-Az Európai Unió Hivatalos Lapja
   Official Journal of the European Union
Joggyakorlat341-203EU CJEurópai Bírósági Ítéletek
Kábítószerek341-220EU SHDrugs in focus
Kereskedelempolitika341-290339 
Kisebbségek341-211EU ESF 
Közös Kül- és Biztonságpolitika341-207- 
Környezetvédelem341-260504Environment for Europeans
Közigazgatási jog341-240-Synergy
Közlekedés341-290650 
Kutatás-fejlesztés341-290EU SRDEuroabstracts
   European Innovation
   RTD Info
Magánjog, kereskedelmi jog, társasági jog341-230- 
Magyarország és EU341-204EU E 
Mezőgazdaság341-270630Az Európai Unió Agrárgazdasága
   Fishing in Europe
   Leader + Magazine
   Newsletter DG Agriculture
Migráció341-211- 
Miniszterek Tanácsa341-201EU CC 
Munkabiztonság341-251EU SHFacts
 341-290 Forum
   Magazine
   News
Munkajog341-251EU SH 
  EU ESF 
Munkaügy341-250331 
 341-251  
Nemzetközi szervezetek341-100- 
Oktatás341-280370CEDEFOP Info
   Vocational Training
Ombudsman341-201EU O 
Pénzügy341-241336InfEuro
Politika341-206-Europolitics
Régiók341-243911Inforegio News
   Inforegio Panorama
   Regions & Cities of Europe
Sportjog341-244- 
Statisztika-311SIGMA
   Statistical references
Számvevőszék341-201EU CA 
Szociális jog, szociálpolitika341-250EU ESF 
Tagállamok341-205EU E 
Támogatások, alapok341-242EU F 
Technológia341-290EU ST 
Versenyjog, versenypolitika341-231339.137Competition Policy Newsletter


Folyóiratok

CímTémakör
Bulletin of the European Unionáltalános
CEDEFOP Infooktatás, szakképzés
Communiquéélet- és munkakörülmények
Competition Policy Newsletterverseny
Cordis focusáltalános
The Courierfejlesztési együttműködés
Drugs in focuskábítószer
Enterprise Europevállalkozások, gazdasági szervezetek
Environment for Europeanskörnyezetvédelem
EP Newshound ReviewEurópai Parlament
ERA Forum scripta iuris europaeiáltalános
EU Working Papersáltalános
Euroabstractskutatás-fejlesztés
Európa 2002általános
Európai Bírósági Ítéletekjoggyakorlat
Európai Jogáltalános
Európai Tüköráltalános
Az Európai Unió Agrárgazdaságamezőgazdaság
Az Európai Unió Hivatalos Lapjajogszabályok
European Economygazdaság
European Economy Newsgazdaság
European Insightáltalános
European Innovationkutatás-fejlesztés
Europoliticspolitika
Factsmunkabiztonság
Forummunkabiztonság
Fishing in Europehalászat
Foundation Focusélet- és munkakörülmények
InfoEurópai Beruházási Bank
InfEuropénzügy, Európai Központi Bank
Inforegio Newsrégiók
Inforegio Panoramarégiók
The Keyadó, vám
Leader + Magazinemezőgazdaság
Maastricht Journal of European and Comparative Lawáltalános
Magazinemunkabiztonság
The Magazineoktatás, szakképzés
Newsmunkabiztonság
News Asia It&Cfejlesztési együttműködés
Newsletter DG Agriculturemezőgazdaság
Official Journal of the European Unionjogszabályok
Regions & Cities of Europerégiók
RTD Infokutatás-fejlesztés
SIGMAstatisztika
Statistical referencesstatisztika
Synergye-kormányzat
Vocational Trainingoktatás, szakképzés
Trackback link: