Alap- és egyéb szolgáltatásaink

  Alapszolgáltatásaink

   

  A könyvtár nyilvános, helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek. Ezek a következők:


  -könyvtárlátogatás,

  -a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,

  -elektronikus/online állományfeltáró eszközök - katalógusok - használata,

  -tájékoztatás/alapszintű szaktájékoztatás,

  -információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól,

  -a könyvtár honlapján keresztül elérhető, regisztrációhoz nem kötött szolgáltatások.


  Beiratkozott olvasóink jogosultak a könyvtári alapszolgáltatásokon túl egyéb szolgáltatásainak használatára, melyek a következők:

   

  • -kölcsönzés, melynek részleteit szabályzatunk tartalmazza,

  • -különgyűjtemények használata (az egyes különgyűjtemények, speciális állományrészek használati rendjéről, kölcsönzéséről szabályzatunk mellékletben rendelkezik),

  • -könyvtárközi kölcsönzés,

  • -szaktájékoztatás;

  • -használók képzése: könyvtárhasználat, számítógép, internet- és adatbázis használat,

  • -a könyvtár által a könyvtári gépekre telepített programok használata,

  • -a könyvtár által előfizetett e-adatbázisok és elektronikus folyóiratok használata,

  • -a könyvtár állományában lévő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok kölcsönzése.

Trackback link: