A Terminológiai Dokumentációs Központ története

Alapítás

A Terminológiai Dokumentációs Központ a terminológia oktatását és kutatását szervező egységként 2006 szeptemberében a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara Gazdaság-módszertani Intézetében alakult meg, Muráthné dr. Péntek Judit szervezésében, melyet a PTE KTK Kari Tanácsa 2006. okt. 18-i ülésén hagyott jóvá. E keretek között nyolc évig működött. A kutatóközpont a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2014. május 29-ei ülésének 88/2014. (05. 29.) számú határozata értelmében 2014 szeptemberétől az Egyetemi Könyvtár, ezáltal a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont részévé vált.


Tevékenységek

A TERMDOK az alábbi tevékenységekkel kívánja a kutatást és fejlesztést, a tudás, a kutatási eredmények gyakorlati életben történő hasznosulását és a magyarországi terminológia ügyét szolgálni: 

 • Magyar és nemzetközi terminológiai témájú publikációk, szakkönyvek, szakszótárak, szakdolgozatok, doktori disszertációk etc. gyűjtése, azok (papír alapú és elektronikus) hozzáférhetőségének biztosítása az érdeklődők számára
 • A nehezen hozzáférhető terminológiai tárgyú szakirodalom digitalizálása
 • Magyar és nemzetközi terminológiai témájú publikációk bibliográfiájának elkészítése
 • Magyar terminológiai kérdésekkel foglalkozó publikációk kiadása
 • Már meglévő terminológiai gyűjtemények hálózaton keresztüli közreadása
 • További többnyelvű terminológiai gyűjtemények létrehozása és hálózaton keresztüli közreadása
 • Hozzájárulás a magyar és a többnyelvű terminológia minőségbiztosításához közös kutatásokkal, a közös projektek eredményeinek publikálása és az érdeklődők számára hozzáférhetővé tétele
 • Nemzetközi terminológiai projektek indítása, a projektek eredményeinek közreadása könyv formájában vagy számítógépes hálózaton keresztül
 • A hozzáférhetőség számítógépes hátterének kidolgozása és biztosítása
 • A terminológiai ismeretek oktatási bázisának kialakítása.
 • Az európai terminológus-végzettség megszerzésének biztosítása felnőttoktatás keretein belül.


Együttműködő intézmények

a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa, az MTA Szótári Munkabizottsága, a Magyar Szabványügyi Testület, a terminológia kutatásával foglalkozó további magyarországi testületek és intézmények, a dolceta Online Consumer Education, a Karl Franzens Universität Graz, Landesverteidigungsakademie Wien, Österreich, a Leuveni Katolikus Egyetem Antwerpeni Főiskolai Kara, a Rat für Deutschsprachige Terminologie (RaDT), a svéd Terminologicentrum (TNC).


Nemzetközi tagság és együttműködés

2007 óta a TermNet (Bécs) nemzetközi szervezet tagjaként működik, amelynek világszerte 55 tagja van: egyetemek, főiskolák, terminológiai vagy lexikográfiai dokumentációs központok, szoftver-cégek (pl. a Microsoft, az SDL Trados), szabványügyi testületek, az EKB, az UNESCO (Ausztria) etc. A TermDok vezetője már második ciklusban tagja a TermNet vezetőségének (www.termnet.at).

2012 óta a TermDok tagja az ECQA (Krems, Ausztria) európai felnőttoktatási szervezetnek, amelynek keretében az európai terminológus-képzés két szintjének, valamint az online kurzusok kidolgozásában vett részt. Magyarországon a TermDok jogosult e képzés bonyolítására és a két magyarországi tréner is – dr. Fischer Márta és dr. Muráth Judit – a TermDok tagja.

2012 óta a TermDok egy nemzetközi dokumentációs és innovációs projekt részese:

„Multilingual terminology documentation programme for enhancing international scientific exchange in cooperation with UNESCO”

A nemzetközi partnerek: az Infoterm (Bécs), igazgatója dr. Christian Galinski, valamint a DEUTERM (Köln), igazgatója Dr. Klaus-Dirk Schmitz egyetemi tanár.


Trackback link: