Öttorony - A pécsi irodalmi műveltség a kezdetektől a huszadik századig

nyitókép

A Pécsi Tudományegyetem Történeti Gyűjtemények Osztálya mint minden tavasszal, idén is új időszaki kiállítást készített elő. A kiállítás ötletét, vezérfonalát ezúttal egy modern könyv adja: Nagy Imre professzor úr 2013-ban megjelent hiánypótló műve, az Öttorony, mely a pécsi irodalmi műveltség történetét tekinti át a kezdetektől egészen a 20. századig.

A választott téma minden évben kötődik valamilyen szinten a könyvtárhoz, hiszen nem titkolt célunk, hogy a gyűjteményeink értékeit ilyen módon is a látogatók elé tárjuk. Az idei kiállítás célja az, hogy a pécsi irodalom történetének mérföldköveit jelentő fontos művekre irányítsuk a figyelmet.

 Az Öttorony bevezetőjében számos kérdés merül fel egy város irodalomtörténetével, illetve megírásának lehetőségeivel kapcsolatban. Mit nevezhetünk pécsi irodalomnak? Mit jelent a város? Hogyan tekintsük a város nem irodalmi szövegeire? Folyamatosság vagy megszakítottság érvényesül a történetben? Regionális nézőpont vagy a magyar kontextus jelenik-e meg hangsúlyosabban?

A mű koncepciójának középpontjába végül az intézmények kultúraközvetítő szerepe került, amelyek Pécs esetében az egyetemet, a könyvtárat, a püspökséget, a sajtót és a színházat jelentik. A pécsi irodalom ugyanis ezekhez az intézményekhez kötődik, ezek alakulása mentén jött létre. „A város szelleme az intézmények testében lakozik”.

Az EK TK könyvtáros és muzeológus munkatársainak együttműködése nyomán megvalósult kiállítás a fizikailag megragadható művek bemutatásával jó alkalmat kínál arra, hogy képet kapjunk ezen intézményeknek a város szellemi életében betöltött szerepéről, ugyanakkor a fenti kérdések újragondolására is lehetőségünk nyílik.

 A kiállítás megnyitására május 30-án, 14.00 órától kerül sor a Klimo Könyvtárban, a Szepesy u. 3. sz. alatt. A kiállítást Dr. Nagy Imre, az MTA doktora, professor emeritus nyitja meg, a vendégeket Szeberényi Gábor, az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója fogja köszönteni.

A kiállítás 2019. május 30. – 2020. március 31. között tekinthető meg.

További információ:

 Dezső Krisztina
osztályvezető, muzeológus
dezso.krisztina@lib.pte.hu
(72) 501 600 / 22653; 22651

Trackback link: