Koller József (1745-1832)

KollerKanonok, nagyprépost, püspöki könyvtárőr. Koller 1745. december 16-án született Máramaros megye Huszton. Apja, a nagymányai ágba tartozó Koller Antal kamarai prefektus és a dunántúli kerületi tábla ülnöke, anyja Kotzet Teréz. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban végezte, majd a nagyszombati egyetemen filozófiát és jogot tanult. 1762-től Pécsett folytatta teológiai tanulmányait. Papi kinevezése előtt Klimo György pécsi püspök 1764-ben Bécsbe küldte, hogy az udvari könyvtárban a pécsi egyházmegyére vonatkozó anyagot kutassa. 1766-ban Rómában az Apollinare szemináriumban és levéltárakban folytatta kutató munkáját, ahol szintén a pécsi püspökség történetére vonatkozó dokumentumokat és forrásokat másolta le. Ezalatt Pisában teológiai doktorátust szerzett. 1767 decemberében Klimo püspök pozsonyi házi kápolnájában alszerpappá, majd 1769-ben áldozópappá szentelte. A tehetséges fiatal tudóst Klimo püspök komoly feladatokkal bízta meg, így ő lett Magyarország első nyilvános könyvtárának a prefektusa és a hittudományi intézet tanára. 1780-ban régészként ő tárta fel elsőként az ókeresztény Péter-Pál sírkamrát, és pontos leírásokat készített róla. 1803. március 26-tól a pécsi káptalan nagyprépostja lett. 1824-ben Király József pécsi püspök a helyettesévé nevezte ki, majd annak halála után káptalani helynöki minőségben irányította a pécsi egyházmegyét. Szepesy Ignác püspök is megbízta a helyettesítésvel. Fontos feladatának tartotta a szegények életének jobbítását, így életében is támogatta őket, majd végrendeletében vagyonát is nekik juttatta. 1832. szeptember 2-án, 87 éves korában halt meg.

Irodalom