Engel János József (1738?-1796) 

Engel János József betűmintája                       
Malom1
Engel János József 1738-ban született lengyel Sziléziában. Atyja Engel Ádám 38 éven keresztül szolgált a birodalmi hadseregben. Engel 1765-től foglalkozott nyomdai tevékenységgel: Budán, a Landerer Lipót Ferenc-féle nyomdában sajátította el a nyomdászat „tudományát”. Kétszer nősült, először Budán 1770-ben, ahol házasságba lépett Girtlerné Barbara özveggyel. Az asszony ekkor 11 évvel idősebb Engelnél, ám két év együttélés után meghalt. 1773-ban pécsi, második házassága révén a jó nevű pécsi Vizer-családdal került rokonságba. A család társadalmi elismertségéből adódóan, neje, Vizer Krisztina révén remélhette nyomdájának fellendülését, igénybe véve a rokonság mind anyagi, mind erkölcsi támogatást. Felesége fivérei (Ádám és Bálint) mindketten a pécsi klérus neves képviselői voltak. Engel nagy álmát, egy saját, önálló nyomda felépítését feleségének családja, valamint Klimo György segítségével meg is tudta valósítani: apósa, Vizer János a 300 forint hozományon kívül a nyomda teljes felszerelési költségét is maga viselte. Sajnálatos módon a hat gyermeke közül négy, öthetes és három éves koruk között meghalt. Két gyermeke érte meg a felnőttkort: egyikük Engel János György, akiről tudjuk, hogy sokáig az apja nyomdájában dolgozott, valamint Engel Ágnes Anna, aki férjhez ment a nyomda későbbi vezetőjéhez, Knezevich Istvánhoz 1809-ben. Engel János József 1796-ban bekövetkezett halála után özvegye, Engel Krisztina néven vitte tovább a hol jól, de inkább rosszul működő nyomdát.

Irodalom