Könyvajánlók

Móricz Zsigmond: Életem regénye

Móricz Zsigmond: Életem regénye. Gabo Kiadó, Budapest, 2006, 430 oldal
ISBN: 978-963-344-117-6

Diákkoromban utáltam a kötelező olvasmányokat. Nem értettem őket, talán túl fiatal voltam, ráadásul a kényszer nem jó motiváció –, és ezt nem árt a mai fiataloknál is szem előtt tartani.

Energy management handbook

Steve Doty: Energy management handbook. The Fairmont Press, Lilburn, 2013, 839 oldal
ISBN: 978 1 4665 7828 9

This comprehensive handbook has become recognized as the definitive stand-alone energy manager's desk reference, used by thousands of energy management professionals throughout the industry.

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból

A bálna, amely tengeralattjáró volt : kortárs pozíciók Albániából és Koszovóból. Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, 2016, 239 oldal
ISBN: 978-963-9537-53-8

A budapesti Ludwig Múzeum kiemelt feladatának tekinti a közép- és kelet-európai régió, illetve a posztszocialista országok kortárs művészeti színtereinek nyomon követését, új tendenciáinak feltérképezését. E törekvéshez kapcsolódik a 2016 nyarán Albánia és Koszovó képzőművészetéből válogatott kortárs pozíciókat bemutató kiállítás, amely a két terület elmúlt tíz-tizenöt évének művészeti tevékenységére fókuszál, egymás mellé helyezve a két szcéna legfrissebb megnyilvánulásait...

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok / [szerk. Bán András]

Az első aranykor : az Osztrák-Magyar Monarchia festészete és a Műcsarnok . Műcsarnok, Budapest, 2016, 251 oldal
ISBN: 978-963-9506-97-8

A budapesti Műcsarnok jubileumi kiállítással ünnepli épülete megnyitásának 120. évfordulóját. Az intézmény létrehozása és felavatása a Monarchia és Magyarország virágzásának idejére esett. Az első aranykor című tárlat e korszak festmény-remekeiből válogat. Az egykori duális államhoz tartozó nemzetek festészetét bemutató kiállítás Magyarország és Ausztria mellett Csehország, Lengyelország, Románia és Horvátország múzeumainak és magángyűjtőinek együttműködésével jött létre és közel 200 művel várja a közönséget. A megnyitó dátuma szimbolikus: 2016. november 21., Ferenc József halálának századik évfordulója...

Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975) / Kostyál László

Kostyál László: Kisfaludi Strobl Zsigmond élete és művészete (1884-1975). Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2014, 255 oldal
ISBN: 978-963-7205-70-5

Kisfaludi Strobl Zsigmond rendkívül termékeny alkotó, közel száz köztéri munkája került felállításra, kisplasztikái ma is széles körű népszerűségnek örvendenek. Portréinak modelljei között a II. világháború előtti és utáni évtizedek magyar társadalmi-politikai elitje mellett megtalálhatóak a két világháború közötti angol felső tízezer prominens képviselői is. A Gellért-hegy ormán őrködő Szabadság-szobra a történelmi korszakváltás szakítópróbáját is kiállva lett Budapest egyik karakteres szimbólumává. Bravúrosan komponált, háromalakos egri lovascsata-jelenete 20. századi szobrászatunk kiemelkedő alkotása. Közel négy évtizeden keresztül (1924-1961) a Magyar Képzőművészeti Főiskola professzoraként oktatta a felnövekvő szobrász-generációkat. Művészete a klasszikus forrásból táplálkozik, amelyhez fiatalkori útkeresései után a 20. század gyorsan változó, többnyire a formai megújulást és a művészi kreativitást előtérbe helyező irányzatai mellett mindvégig hű maradt. A tíz év kutatómunkáját összefoglaló kötet külön fejezetben foglalkozik művészetének kialakulásával és a felhasznált inspirációkkal, hivatalos művésszé válásával, szabadkőműves tevékenységével, tanári működésével, londoni éveivel, alkotásainak értékelésével, művészete recepciójának anomáliáival. A szöveget bőséges, az egyes fejezetek végére csoportosított jegyzetapparátus gazdagítja. Szakmailag talán legfontosabb része a szobrász most első ízben összeállított, nyolcszázötvennél is több tételt tartalmazó oeuvre-katalógusa, amelynek nagyobb része fényképekkel is illusztrált (a képek külön DVD-lemezen tekinthetők meg), és amely mindenekelőtt a műkereskedelem, de a muzeológia képviselői számára is nagy valószínűséggel nélkülözhetetlen összeállítás lesz.

Időlámpa : összegyűjtött művészeti írások, 2011-2013 / Szakolczay Lajos

Szakolczay Lajos: Időlámpa : összegyűjtött művészeti írások, 2011-2013 . Ráció, Budapest, 2016, 414 oldal
ISBN: 978-615-5047-95-4

Szakolczay Lajos Időlámpa című kötete nem egyszerűen a szerző 2011 és 2013 között írt képzőművészeti írásainak gyűjteménye, hanem egyúttal olyan kordokumentum, mely átfogóan és aprólékosan mutatja fel a Kárpát-medencei képzőművészet aktuális helyzetét és tendenciáit. A részletes és izgalmas kiállításelemzések során a számtalan alkotó munkássága mellett felsejlik a magyar és határon túli magyar galériák intézményrendszere is, és e „vidéket” bejáró művészeti író kötetében annak a fáradhatatlan igyekezetnek lehetünk tanúi, mely kísérletet tesz a kortárs magyar képzőművészet – legyen az festészet, szobrászat vagy éppen képgrafika – teljességre törekvő bemutatására.

Social housing

Carles Broto: Social housing. Links, Barcelona, 2014, 299 oldal
ISBN: 978 84 9054 004 6

The examples included in this volume are a clear demonstration of the optimization of resources used in social housing architecture.

3D Printing and CNC Fabrication with SketchUp

Lydia Sloan Cline: 3D Printing and CNC Fabrication with SketchUp. McGraw-Hill Education, New York, 2016, 210 oldal
ISBN: 978 0 07 184241 9

Model and print your own 3D creations using SketchUp! Get up and running fast in the consumer design and fabrication world using the hands-on information in this guide.

Sustainable design

Bergman, David: Sustainable design. Princeton Architectural Press,, New York, 2012, 144 oldal
ISBN: 978 1 56898 941 9

Written for students and practitioners in the fields of architecture and interior design, our new Architecture Brief Sustainable Design provides a concise overview of all the techniques available for reducing the energy footprint of structures and spaces. With clear, simple language and a practical "can do" approach, author David Bergman covers everything from the profession's ethical responsibility, to design structures and spaces that sustain our natural resources, to specific considerations such as rainwater harvesting, graywater recycling, passive heating techniques, solar orientation, green roofs, wind energy, daylighting, indoor air quality, material evaluation and specification, and how to work with green building certification programs.

Mark Twain: Egy jenki Arthur király udvarában

Mark Twain: Egy jenki Arthur király udvarában. Európa, Budapest, 1981, 390 oldal
ISBN: 9789633899977

Mark Twain, vagyis a könyvbéli jenki rendkívüli észjárása, ravaszsága és technikai ismeretei, amelyek igazán megfogtak ebben a szórakoztató, de ugyanakkor saját korának görbe tükröt mutató műben.

Tartalom átvétel