PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar kiadványai (2015-)


 

 

 

2015-ben megjelent kötetek

 

Gonda Tibor (szerk.): Kreatív ipari innováció menedzser képzés: elektronikus tananyag

 

(Tartalomjegyzék)

URL
 

 

Horváth Béla (szerk.): Tolna megye egyik húzóágazatának jövője: szőlészeti-borászati trendkutatás

 

(Tartalomjegyzék)

 

Oroszi Viktor (szerk.): Szőlő, bor, turizmus : tanulmányok a szőlészet, borászat és a
borturizmus témaköréből

(Tartalomjegyzék)

 

Nagy Janka Teodóra (szerk.): A szociális gazdaságról jövő időben...: trendek és kutatási eredmények

 

(Tartalomjegyzék)

 

 

   
   
   

2016-ban megjelent

 

WCCI 17th World Conference on Education: Educating for Democratic Governance and Global Citizenship

 

(Tartalomjegyzék)

Zádori Iván (szerk.): Alternatív munkaerőpiac: fejezetek munkatudományi, munkaerő-piaci kutatásokból 2008-2015

 

Tartalomjegyzék

(URL)

Klein Ágnes (szerk.): Meine ersten deutschen Reime und Märchen: Für Familie und Kindergarten

 

(Tartalomjegyzék)

Nagy Janka Teodóra (szerk.): Szokásjog és jogszokás 1-2. köt.

 

(Tartalomjegyzék)

 

Gonda Tibor (szerk.): A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései: tanulmányok a turizmus és a vidékfejlesztés témaköréből

 

(Tartalomjegyzék)

 

Acta Szekszardiensium:  Publicationes Scientificae
Universitatis Quinqueecclesiensis Tom 18. 

 

(Tartalomjegyzék)

Gonda Tibor: A turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai

 

(Tartalomjegyzék)

URL

 

 

 

 

2017-ben megjelent kötetek

Varga István: Áldozatvédelem Tolna megyében

(Tartalomjegyzék)

Várnagy Péter: A víz varázsa

(Tartalomjegyzék)

 

Klein Ágnes, Márkus Éva (szerk.): Ungarndeutsche Kinderliteratur in Theorie und Praxis : Didaktische Handreichung für Pädagog_innen zum Unterricht der ungarndeutschen Nationalitätenkinderliteratur im Kindergarten und in der Primarstufe

 

(Tartalomjegyzék)

Gonda Tibor: A "tájzabálótól" a tudatos turistáig : a környezettudatosság erősödése a turizmusban / Gonda Tibor. - Szekszárd : PTE KPVK , 2017. - 128 p. : ill. ; 21 cm

 

(Tartalomjegyzék)

Modern egyetem - hasznosítható tudás : tanulmányok a PTE KPVK Élelmiszergazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézetéből I. / szerk. Máté Andrea ; [Angler Kinga et al.]. - Szekszárd : Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar , 2017. - 156 p. : ill. ; 21 cm

 

(Tartalomjegyzék)

A pedagógusképzés évszázadai a Kárpát-medencében / szerk. Kurucz Rózsa ; [szerzők: Balla István et al.]. - Szekszárd : Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar , 2017. - 241 p. : ill., főként színes ; 25 cm

 

(Tartalomjegyzék)

 

Zeller Gyula, Koltai Zoltán: Pénzügyi alapismeretek: Kézikönyv és munkafüzet. - Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar , 2017. - 207. p.: ill.; 24 cm

 

(Tartalomjegyzék)

Tudományos kaleidoszkóp /szerk. Fekete Richárd, Kiss Orsolya. - Szekszárd: KPVK, 2017. - 205. p.: ill.; 20 cm

(Tartalomjegyzék)

Bánkiné Molnár Erzsébet: A Jászkun szabadság: a törvényesség helyi sajátosságai a Jászkun kerület népi kultúrájában (1682-1876). - Szekszárd: Pte KPVK, 2017. -234.p. : ill.; 21 cm

 

2018-ban megjelent kötetek