A Magyartanítás 2014/5 száma az IGYK Könyvtárában

Kedves Olvasóink! Megjelent a Magyartanítás 2014/5-ös száma. Könyvtárunkban nyomtatott és elektronikus formában is elérhető. A Magyartanítás a nevelés és az oktatás módszertani folyóiratainak a legemblematikusabb kiadványa. Jelképszerűsége egyebek között abban rejlik, hogy nevének említésével egyidejűleg két kulcsfontosságú fogalom idéződik föl bennünk: a népünké és a nyelvünké. Mindazok, akik valamilyen módon kapcsolatba kerültek vagy kerülnek a magyar nyelv és az irodalom tanításának ügyével, nélkülözhetetlennek tekintik, de legalábbis megkerülhetetlennek vélik a Magyartanítás folyóirat ismeretét, mindennapi használatát. Mindezt aligha vitatják azok a magyartanárok, tanítók, óvónők, a közművelődés azon szakemberei, akik igénylik szakmájuk állandó gondozását. Tartalomjegyzék:

 

Tartalom:

AZ ANTIKVITÁS VILÁGA

Homa-Móra Éva: Móra nyomában II. Az Aranykoporsóról

Adamik Tamás: A keresztény irodalom virágkora. Nagy Konstantin és Lactantius

A. Jászó Anna: Az Aranykoporsó stílusa

KÖNYVBEMUTATÓ

Vészits Andrea: Az időutazás márpedig lehetséges. 

Gimesi Dóra - Jeli Viktória - Tasnádi István - Vészits Andrea: Időfutár

Bacsó Péter: Az Időfutár feldolgozása egy hetedikes osztályban

HELYESÍRÁS, HELYESEJTÉS

Wacha Imre: Pont, pont, vesszőcske. A központozás (interpunkció) és a magyar beszéd dallamvilágának elszürkülése. A helyesírás hatása a beszélt nyelvre, a felolvasásra

SZÓNOKVERSENY

Raátz Judit: A tizenhatodik Kossuth-szónokverseny és retorikai konferencia krónikája

A TANÍTÁS MŰHELYE

H.Tóth István: Gyakorlatok gyűjteménye a légzéstechnika fejlesztéséhez

VERSENY

Kováts Dániel: Az Édes anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Sátoraljaújhelyen