A Magyartanítás 2014/4 száma az IGYK Könyvtárában

 Kedves Olvasóink!

 Megjelent a Magyartanítás 2014/4-es száma. Könyvtárunkban nyomtatott és

 elektronikus formában is eléhető.

 

Tartalom: 

 

ÖRÖK GONDOLATOK

Nagy Nóra: Kodály Zoltán 1946-bana Zeneművészeti Főiskolán elmondott tanévnyitó beszédének elemzése

OLVASÁS

Benczik Vilmos: Olvasni nehéz. Néhány adalék az olvasás anatómiájához

HATÁRON TÚLI MAGYAR IRODALOM

Lengyel János: Füzesi Magda, egy Kárpát-medence-lakó magyar költő

Füzesi Magda: Agyő, Kárpátalja! (vers)

MŰFAJTÖRTÉNET

Adamik Tamás: Az esszé meghatározása és története dióhéjban

KLASSZIKUS MAGYAR IRODALOM

A. Jászó Anna: Jókairól - más szemszögből, V. Kielégítette a nemzet hiúságát, takargatta önismeretének hiányát?

A TANÍTÁS MŰHELYE 

H. Tóth István: Dolgunk-e még a beszéd tanítása?

SZÓNOK VERSENYEK

Beszámolók szónokversenyekről

KÖNYVSZEMLE

Dóra Zoltán: Anyanyelvi séták Grétsy Lászlóval

Málnási Ferenc: Baloghné Kalló Anna: "A tűznek nem szabad kialudni" Kalotaszegi népi kultúra

Málnási Ferenc: Tóth Ildikó: Méráról csak álmodom

ÖTLETTÁR

Raátz Judit rovata