Könyvajánlók

Oxidative Stress and Antioxidant Protection: The Science of Free Radical Biology and Disease

Donald Armstrong, Robert D. Stratton (ed.): Oxidative Stress and Antioxidant Protection: The Science of Free Radical Biology and Disease. Wiley Blackwell, Hoboken, 2016,
ISBN: 9781118832486

Oxidative Stress and Antioxidant Protection: The Science of Free Radical Biology and< Disease provides an overview of the basic principles of free radical formation. The text delves into free radical formation in molecular biology and its effect on subcellular damage, as well as the role of antioxidant reserves as a protective mechanism.

Role of Oxidative Stress in Chronic Diseases

Isaias Dichi, José Wander Breganó, Andréa Name Colado Simão, Rubens Cecchini (ed.): Role of Oxidative Stress in Chronic Diseases. CRC Press, Boca Raton, 2014,

This book presents recent findings on the role of oxidative stress in chronic diseases.

Rudas János: Csoportdinamika

Rudas János: Csoportdinamika: kezdőknek, haladóknak, kívülállóknak. Oriold és Társai Kiadó és Szolgáltató Kft., Budapest, 2016, 228 oldal
ISBN: 978-615-5443-41-1

Ez a könyv Rudas János harmadik műve a csoportokról. Aki korábban tanulta és gyakorolta az önismereti, személyiségfejlesztési, emberierőforrásfejlesztési és pszichoterápiás csoportok vezetését, az nehezen kerülhette meg a szerző korábbi két könyvét.

Nagy Zoltán Zsolt (szerk.): Gyermekszemészet

Nagy Zoltán Zsolt (szerk.): Gyermekszemészet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017, 256 oldal
ISBN: 978-963-226-602-2

A könyv összegzi mindazon tapasztalatokat, amelyek az utóbbi évtizedek során felhalmozódtak a gyermekkor szemészeti betegségeinek ellátásában. A szakemberek tudása biztosíték arra, hogy a szakma ezen specialitása tovább fejlődik.

Nagy Tímea (szerk.): Német orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára

Nagy Tímea (szerk.): Német orvosi szaknyelv: Gyakorlókönyv az írásbeli szaknyelvi vizsgára. PTE Profex Nyelvvizsgaközpont, Pécs, 2016, 147 oldal
ISBN: 978-963-429-091-9

A gyakorlókönyv a német orvosi szaknyelvi ismereteket elmélyíteni kívánó nyelvtanulóknak szól.

Szabó Péter: Euro Angol középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok : B2

Szabó Péter: Euro Angol: középfokú nyelvvizsga gyakorlófeladatok: B2. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2016, 159 oldal
ISBN: 978-963-05-9711-1

A könyv öt teljes feladatsort tartalmaz az EURO angol egynyelvű középfokú nyelvvizsgára való felkészüléshez.

Tobak Orsolya (szerk.): Általános védőnői ismeretek

Tobak Orsolya (szerk.): Általános védőnői ismeretek. Egészségügyi felsőoktatási záróvizsga tesztkérdésgyűjtemények (2., javított kiadás). Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2017, 472 oldal
ISBN: 978 963 226 616 9

A tesztkönyv célja a felsőoktatásban az Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapszak védőnői szakirányú képzésen részt vevő védőnőhallgatók vizsgára való felkészítése.

Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia

Ádám Veronika (szerk.): Orvosi biokémia (4., átdolgozott kiadás). Semmelwies Kiadó és Multimédia Stúdió, Budapest, 2016, 764 oldal
ISBN: 978-963-331-400-5

Az Orvosi biokémia c. egyetemi tankönyv mind tartalmában, mind koncepciójában, mind pedig kinézetében megújult.

Túry Ferenc - Babusa Bernadett: Adonisztól Schwarzeneggerig. Oriold és Társa, Budapest, 2012

Túry Ferenc - Babusa Bernadett: Adonisztól Schwarzeneggerig : Férfiideálok és civilizáció. Oriold és Társai, Budapest, 2012, 150 oldal
ISBN: 978 963 9771 57 4

Ha divatról, szépségideálokról van szó, automatikusan a nők jutnak eszünkbe. A férfiakról nem is olyan régen az járta, hogy elegendő szépséggel rendelkeznek, ha egy fokkal szebbek az ördögnél. Mi a helyzet ma? Bizony, változnak az idők. A férfiszépség és a testkultusz egyre inkább előtérbe kerül. Ezt az igényt – ami sokszor kényszeresen eltúlzott – drámai mértékben növekvő ipar szolgálja ki. A férfiak kezdik utolérni a nőket a testideálok hajszolásának tekintetében is. Közismert, hogy a nők evészavarainak kialakulásában a túlhajtott karcsúságideál fontos kulturális háttértényezőnek minősül. Manapság a magukra adó férfiak számára igen fontossá vált a test, s a korábban domináló izomkultusz helyébe változatosabb testideálok lépnek, például mind gyakrabban találkozunk karcsú férfimodellekkel. Ennek alapján úgy is tűnhet, hogy a két nem közötti különbség tünedezni kezd. A (poszt)modern civilizáció egyik szembeötlő tünete a férfiak testideáljainak, testképének markáns változása. Ennek hátterében számos kulturális, társadalmi és pszichológiai jelenség említhető meg. Kötetünk ezeket a tényezőket igyekszik áttekinteni, elsősorban a pszichológiai vonatkozásokra fordítva a figyelmet. S hogy mit tudunk ezekkel kezdeni, még nem teljesen világos. Kétségtelen azonban, hogy a társadalomnak fel kell készülnie e változások követésére, alkalmasint a vadhajtások lenyesésére is. Reményeink szerint a témakör felkeltheti a pszichológusok,szociológusok, antropológusok mellett az érdeklődő nagyközönség figyelmét is. A férfiakét azért, mert róluk van szó, a nőkét pedig azért, mert nem kerülhetik el (meg) a férfiakat.

Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés. Medicina, Budapest, 2012

Gulácsi László (szerk.): Egészség-gazdaságtan és technológiaelemzés: az egészséggazdaságtani elemzéstől a klinikai és finanszírozási döntéshozatalig. Medicina, Budapest, 2012, 328 oldal
ISBN: 978 963 226 359 5

A könyv célja az, hogy bemutassa az olvasónak, hogy a tudományos alapú orvoslástól, az epidemiológián, a haszonmérésen keresztül, a költségek felmérésén és az egészség-gazdaságtani vizsgálatokon át az egészségpolitikai célok kijelöléséig és a finanszírozási döntések meghozataláig olyan fejlett tudományág áll rendelkezésünkre, amelyet alkalmazva jobban elérhetik szakmai, üzleti elképzeléseiket. Másik cél a legfontosabb módszertani területek leírása, oly módon, hogy a megtanultak gyakorlatilag azonnal átültethetőek legyenek a gyakorlatba. A könyv egyes fejezetei az orvostudományok területére esnek (információtudomány, tudományos alapú orvoslás, klinikai epidemiológia), mások pedig a közgazdasági területekre. Egyik témában sem íródott ilyen könyv, ezért ajánljuk gyógyszercégeknek, népegészségügyi szakembereknek, kórházi menedzsment és kontrolling szakembereknek és mindenkinek, akit ez a terület érint és érdeklődik iránta.