Egyetemi Könyvtár minden tartalma

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Melania Mazzucco: Vita. Európa Könyvkiadó,, Budapest, 2007, 642 oldal
ISBN: 978 963 078 262 3

Világéletemben rajongással viseltettem a családfakutatók iránt. Tavaly derült ki, okkal... (de nem tartozik a tárgyhoz). Az emberre időről időre rátör, hogy tudni akarja, hogyan is történt dokumentáltan az a legenda a szépanyjával, amikor... Apai ágon igen gyorsan elakadok. Az anyai ágról viszont tele egy doboz nagy-, déd- és ükszüleim megsárgult házassági és keresztelési papírjaival.

Bábosik István: Neveléselmélet: nevelés az Európai Unióban . Osiris Kiadó, Budapest, 2004

Bábosik István: Neveléselmélet. Osiris Kiadó, Budapest, 2004, 616 oldal
ISBN: 963 389 655 X

A technikai-gazdasági fejlődés eddig soha nem látott mértéke az emberi tudás eredménye. A 21. században a tudás felértékelődése az élet minden területén tetten érhető, Évezredek óta közismert: egyáltalán nem mindegy, hogy a megszerzett tudást mire használja az ember. A tudás felhasználása, alkalmazása a környezettől, a neveléstől függ.

Földes Jolán: A halászó macska uccája. Athenaeum, Budapest, (1938)

Földes Jolán: A halászó macska uccája. Athenaeum, Budapest, 1989, 246 oldal
ISBN: 963 026 983 X

„Bécsben ki kellett szállni a vonatból, és hosszú villamosúton átkerülni az Ostbanhofról a Westbanhofra.” E szikár, valamelyest avult hangzású mondattal indul a regény, melyet a magyar irodalom voltaképpen elfelejtett. Lehet, hogy soha nem is érzett magához tartozónak (az olvasók persze antul inkább). És így végződik: „Egy-kettő [a magyarok közül – V. M.] sátrat ver az idegen földön. A többiek? Elmúlnak. Lassan és nyomtalanul.”

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Mihail Bulgakov: Acéltorok – Elbeszélések, tárcák, karcolatok. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 559 oldal
ISBN: 978 963 078 234 0 – Fordította: Elbert János et al.

Amikor Mihail Afanaszjevics Bulgakov szovjet-orosz író sok nélkülözés és hosszú szenvedések után 1940. március 10-én, negyvenkilenc éves korában meghalt – bár fontos írónak számított addig is –, nehezen lehetett volna megmondani, hogy halála után (is) „továbbírt” életművével ő lesz százada második felének (!) egyik legnagyobb hatású, világirodalmi jelentőségű alkotója.

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest

Helmut Schoeck: Az irigység – A társadalom elmélete. Helikon, Budapest, 2007, 598 oldal
ISBN: 978 963 227 006 7 – Fordította: Olay Csaba

Eddig azt hittem, hogy az a szemét tanmese (amit oly sokszor idézünk) csak rólunk szól. A német gazdának meghal a tehene, tündér jön, kívánságot teljesít: traktort hoz, a franciának öt kombájnt (annyit kért...). A magyar gazdának is megdöglik a tehene. Tündér jön: Hát te mit kérsz? Dögöljön meg a szomszéd tehene is! Hány sóhajban szerepelt már ez a mese, istenem! Most kisült, hogy ez is másképp van. Schoeck szerint ugyanis ez a séma az irigység alapformája: ha nekem nincs (nem lehet, nem tudom elérni, vagy éppenséggel elvesztettem), akkor neki se legyen. Írásának egyik csapásiránya, hogy ez a szemlélet – mondjuk, a második világ kultúrájában – mennyire gáncsolja a fejlődést. Indiában pl. a gazda nem meri alkalmazni a modern vetésmódszert – siker esetén irigy tekinteteknek lenne kitéve, ha meg belebukna, meghalna a többiek kárörömétől. Az irigység mint fejlődést gátló tényező.

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007

Majoros Sándor: Emberrel esik meg. Timp Kiadó, Budapest, 2007, 339 oldal
ISBN: 978 963 961 429 1

Mindennapi tudatunk számára életünk időjárása mérsékelt égövi: éveink viszonylag kiszámíthatóan peregnek le, a bennünket körülvevő világ nagyjából olyan marad, mint amilyen volt, működési szabályai megbízhatóan változatlanok, ha egyszer megismertük őket, ezután mindig használhatóak lesznek. Ami változás történik, annak szélsőséges voltát jótékonyan ellensúlyozza az állandóság: a régi dolgok ugyan idővel újakra cserélődnek, de fokozatosan, számunkra követhető ütemben. A katasztrófák ritkák, a kataklizmákkal pedig, amelyek során egyik napról a másikra akár egész világunk a semmibe tűnhet, egyszerűen nem számolunk. Ilyesmi csupán a trópusokon vagy a sarkvidéken történik, mifelénk soha. Vagy csupán nagyon ritkán; és akkor is – hisszük tiszta szívvel – utoljára történt, ilyen borzalmak nem ismétlődhetnek meg, ne is gondoljunk rájuk.

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007

Malcolm Gladwell: Fordulópont – Ahol a kis különbségekből nagy változás lesz. HVG Könyvek, Budapest, 2007, 309 oldal
ISBN: 978 963 968 600 7 – Fordította: Bozai Ágota

Trend a lelke mindennek. Érdekes, sok hasznos tanulsággal szolgáló könyv. Egy olyan jelenséget mutat be, és igyekszik annak mélyreható magyarázatát adni, amellyel az élet szinte minden területén találkozhatunk, és bárhol jelenik meg, sorsfordító hatást fejt ki: valami, ami addig egyáltalán nem mutatta meg magát a környezetében, vagy jelentéktelenségbe süppedt, váratlanul földindulásszerű – kissé pontosabban fogalmazva exponenciális – növekedési folyamattal kezd terjedni, erőteljesen gyorsuló ütemben hódítva meg magának az emberek mind szélesebb köreit, majd többnyire hasonló módon lehanyatlik.

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete - Osiris Kiadó, Budapest, 2002

Németh András: A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete – Nemzetközi tudományfejlődési és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés. . Osiris Kiadó, Budapest, 2002, 387 oldal
ISBN: 963 389 334 8

Németh András könyvének ismertetését mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy műve – fő- és alcímben is jelzett – témája monumentális, összerendezettségét és kapcsolódási pontjait figyelembe véve is rendkívül szerteágazó. Egyszerre tekinthető ez a kötet összegző igényű számvetésnek a hazai és európai neveléstudomány-történeti eredményeket illetően, és kiindulást jelentő lépésnek későbbi, még teljesebb és alaposabb elemzést nyújtó, hasonló tárgyú művek szempontjából.

Arthur Schnitzler: A titokzatos asszony – Válogatott elbeszélések. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Arthur Schnitzler: A titokzatos asszony – Válogatott elbeszélések. Európa, Budapest, 2007, 335 oldal
ISBN: 978 963 078 347 7 – Fordította: Kurdi Imre, Lukácsy András, Tatár Sándor

Az osztrák irodalom, legyen szó annak egykori vagy mai szerzőjéről, a magyar olvasó számára egyszerre lehet közeli, ismerős és távoli, idegen. A térközelség (csak egy ugrás Bécs) és a történeti idő gyakorta közös (és elég színes) tapasztalata az előbbit erősíti. Az irodalmi különutak és poétikai vívmányok, a nyelvi játékosságok és leleményességek, a valóság és a fikció egymás elleni kijátszása, az elbeszélés lehetőségének és az identitás kérdésének állandó tematizálása ugyanakkor olyan „nehéz” irodalmat hoz mindegyre létre, amelynek súlyos sikere mégis túl tud nőni Ausztria határain.

Virginia Woolf: Messzeség. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007

Virginia Woolf: Messzeség. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2007, 578 oldal
ISBN: 978 963 078 424 5 – Fordította: Tandori Dezső

Soha rosszabb divatot! Nem csak nálunk érződik több okból ismét aktuálisnak az életmű s a szerző, akiről a Világirodalmi lexikon így ír: „Kultúrtörténeti jelenség: a két világháború közötti angol irodalmi élet s a szellemi elit sugárzó középpontja...” A magyar olvasók lelkesedését a hatvanas évektől az Orlandó lobbantotta fel, a nővé változó férfi históriáját úgyszólván mindenki olvasta; megjelent azután korszerű fordításban a londoni dáma egy napjáról szóló Mrs. Dalloway, az üdítően friss szemléletű esszék, majd hiteles tudósaink méltató tanulmányai az íróról, hihetetlennek tűnő életéről, és arról az 1941-es háborús tavaszi napról, amikor az amúgy kitűnő úszó kövekkel megrakta zsebeit, sétabotját a sárba döfte, és besétált a London melletti kertjük alatt folyó Ouse hullámai közé meghalni.

Tartalom átvétel