Új dokumentumok

Az utóbbi 30 nap dokumentum-beszerzéseinek listája

Dokumentumtípus: Mind
Hely: Történeti Gyűjtemények Osztálya a Szepesy utcában
Vissza a helyekhez

Mind | Könyvek (K) | Folyóiratok (F)
CímSzerzőMegjelenési adatokWebcímsorrend változtatása
3. Országos Interdiszciplináris Grastyán Konferencia előadásai[szerzők: Ádám Adrienn et al.] ; szerk: Rab Virág, Dévényi Anna, Sarlós István ; [közread. a Pécsi Tudományegyetem Grastyán Endre Szakkollégium]Pécs : PTE Grastyán Endre Szakkollégium, 2007BővebbenK )
Szimbólumok lexikona : [Larousse][a szerzők: Nanon Gardin et al.] ; [ford. Sóvágó Katalin][Budapest] : Saxum, 2009BővebbenK )
Pécsi egyetemi almanach[szerk.biz.: Borhidi Attila et al.]Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015-BővebbenK )
"...házam imádság házának hivatik minden népek számára!" : a Pécsi Izraelita Hitközség dokumentumok tükrében : 1837-1950vál., szerk. és a bevezető tanulmányt írta Vörös István KárolyPécs : Kronosz : Pécsi Zsidó Hitközség : Pécs Története Alapítvány, 2016BővebbenK )
Bevezetés a társadalomtudományok módszertanábaRezsőházy RudolfBudapest : Typotex, cop. 2016BővebbenK )
Leónidasz a végvidéken : Zrínyi Miklós (1508-1566)Varga SzabolcsPécs : Kronosz ; Budapest : MTT, 2016BővebbenK )
Baranya megye tájházai, emlékházai, népi épületeiSimányi FrigyesBudapesten : Romanika, 2016BővebbenK )
Értelmiség és nevelés a felvilágosodás kori MagyarországonFehér KatalinBudapest : Eötvös József Kvk., 2017BővebbenK )
A 147. zsoltár magyarázata : Lauda JerusalemMartin Luther ; [ford. Szaszákné Sebők Viola]Debrecen : Prudex ; Budapest : Harmat, 2017BővebbenK )
Az egyházi intézményrendszer története : kánonjogtörténeti bevezetésSzuromi Szabolcs AnzelmBudapest : Szent István Társulat, 2017BővebbenK )
Bevezetés a szellemtörténetbeJoó Tibor ; [... sajtó alá rend. Turbucz Péter]Máriabesnyő : Attraktor, 2017BővebbenK )
Biblia : Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése... ford. és revideálta a Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó BizottságaBudapest : Kálvin, 2017BővebbenK )
Kálvin János életeTheodor Béza ; [ford. Rácz Kálmán]Budapest : Kálvin, 2017BővebbenK )
Secularis concio euangelica, az az Jubileus esztendei praedikatzo [!], mellyben az euangeliumnac ez elött száz esztendövel Isten kegyelméböl uyonnan kinyilatkoztarása [!], terjedése és megtartása örvendetes haláadással elöszámláltatic es megdiczirtetic. N...Per Albertum Molnar Szenciens., rectorem scholae OppenhemicaeBudapest : Balassi : OSZK, cop. 2017BővebbenK )
Psalterium Ungaricum, Szent David kiralynac es prophetanac szaz ötven soltari az franciai notáknac és verseknec módgyokra most úyonnan magyar versekre fodíttatac és rendeltettec az Szenczi Molnár Albert által. Kis catechismus, avagy Az keresztyén hütnec rBudapest : Balassi : OSZK : MTA Irodtud. Int., [2017]BővebbenK )