Új dokumentumok

Az utóbbi 30 nap dokumentum-beszerzéseinek listája

Dokumentumtípus: Mind
Hely: Tóth József Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Szakkönyvtár
Vissza a helyekhez

Mind | Könyvek (K) | Folyóiratok (F)
CímSzerzőMegjelenési adatokWebcímsorrend változtatása
Annual Review of Pharmacology and Toxicologyed. Arthur K. ChoPalo Alto : Annual Reviews, 1976-BővebbenF )
Településföldrajzi tanulmányokkiad. a Nyugat-magyarországi Egyetem ; főszerk. Csapó Tamás ; fel. szerk. Kocsis Zsolt[Sopron] : NYME, 2012-BővebbenF )
From Alexander the Great to Kül Tegin : Studies in Bactrian, Pahlavi, Sanskrit, Arabic, Aramaic, Armenian, Chinese, Türk, Greek and Latin sources for the history of Pre-Islamic Central Asiaed. by J. HarmattaBudapest : Akad. K., 1990BővebbenK )
Tudóslevelek művelődésünk külföldi kapcsolataihoz : 1577-1797[szerk. Herner János]Szeged : JATE, 1989BővebbenK )
Kazinczy Ferenc kéziratos hagyatékaGergye LászlóBudapest : Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 1993BővebbenK )
Az irodalom mint beszédaktus : Fejezet az irodalomelmélet történetébőlKálmán C. GyörgyBp. : Akad. K., 1990BővebbenK )
A magyar jogi szaknyelv a XVIII-XIX. század fordulójánB. Kovács MáriaMiskolc : Miskolci Bölcsész Egyesület Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, 1995BővebbenK )
Okányi tájszótárHázi AlbertBp. : ELTE Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke : MTA Nyelvtudományi Intézete, 1995BővebbenK )
A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848Kállay IstvánBudapest : Akad. K., 1989BővebbenK )
MajomábécéRobert Merle ; [ford. Dutkay Magyar Katalin]Bp. : Európa, 1992BővebbenK )
A területfejlesztési politika Magyarországonszerk. Bartke István ; [a köt. szerzői Bartke István et al.]Bp. : Akad. K., 1985BővebbenK )
A XVI-XVIII. századi kárpátukrán nyelvemlékek magyar jövevényszavaiírta Dezső LászlóBp. : Akad. K., 1989BővebbenK )
Kelet-Európa agrárfejlődése a századfordulón, 1880-1914szerk. Gunst PéterBp. : Akad. K., 1989BővebbenK )
Contrasting English with Hungarianed. by Éva H. Stephanides ; [by Ferenc Kiefer et al.]Bp. : Akad. K., 1986BővebbenK )
Contrastive studies Hungarian-Russianed. by Ferenc Papp ; [authors ... László Dezső et al.]Budapest : Akad. K., 1984BővebbenK )
A légáramlás éghajlati jellegzetességei a Kárpát-medence térségében : akadémiai székfoglaló : 1983. január 17.Béll BélaBp. : Akad. K., cop. 1984BővebbenK )
A magyar mássalhangzó-kapcsolódások rendszere és törvényszerűségeiírta B. Lőrinczy ÉvaBp. : Akad. K., 1979BővebbenK )
Arany János akadémiai kézirataibólösszeáll. Antal Jánosné és Sáfrán Györgyi ... Tőzsér Dezső ; az előszót Keresztury Dezső írta ; [közread. a] Magyar Tudományos Akadémia KönyvtáraBudapest : MTA Kvt., 1985BővebbenK )
Lazarus secretarius : The first Hungarian mapmaker and his worked. by Lajos Stegena ; [by Lajos Stegena et al.] ; [transl. by János Boris et al.]Bp. : Akad. K., 1982BővebbenK )
Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémáiírta Horváth János ; [szerk. Borzsák István]Budapest : Akadémiai Kiadó, 1954BővebbenK )
Janus Pannoniustól Balassi Bálintig : tanulmányokGerézdi Rabán ; [közrem.]: (Tarnóc Márton)Budapest : Akadémiai Kiadó, 1968BővebbenK )
Cikkek és karcolatokMikszáth KálmánBudapest : Akadémiai Kiadó, 1964-BővebbenK )
Üvegfal mögött : RegényRobert Merle ; [ford. Réz Ádám]Budapest : Európa Könyvkiadó, 1984BővebbenK )
Magyarország a 19. századi holland irodalom tükrébenSivirsky AntalBudapest : Akadémiai Kiadó, 1973BővebbenK )
Babits Mihály költői nyelveírta J. Soltész KatalinBudapest : Akadémiai Kiadó, 1965BővebbenK )
A magyar regény kezdetei : (fejezetek a magyar regény történetéből)Wéber AntalBudapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1959BővebbenK )
A középkori Magyarország falképeiRadocsay DénesBudapest : Akadémiai K., 1954BővebbenK )
Platón válogatott művei[ford. Kövendi Dénes] ; [a szöveget gond. Falus Róbert][Budapest] : Farkas Lőrinc Imre, 1997BővebbenK )
A legendaballada : Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határánKríza IldikóBudapest : Akadémiai K., 1982BővebbenK )
Vajda János összes műveiszerk. Barta János1969-BővebbenK )