Könyvajánlók

A lakóház művészete

Kós Károly: A lakóház művészete . Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2013, 32 oldal
ISBN: 978 963 89685 5 5

A lakóház művészete című illusztrált tanulmánykötet 1928-ban a Minerva kiadónál jelent meg.

Dalok magyar költők verseire

Kocsár Miklós: Dalok magyar költők verseire. Kontrapunkt Music, [Budapest], 2012, 28 oldal

A dal intim műfaj. Megértéséhez, befogadásához lelki béke, nyugalom szükséges. Sajnos ezzel a különleges élménnyel csak ritka pillanatokban rendelkezünk, pedig a vers és a zene szépségeinek feltárulásához ilyen pillanatokra van szükség...

Windows 8 fejlesztés lépésről lépésre

Windows 8 fejlesztés lépésről lépésre . Jedlik Oktatási Stúdió Kft, Budapest, 2012, 271 oldal
ISBN: 978-615-5012-19-8

A Windows történetében a Windows 95 megjelenése óta nem történt ekkora változás az operációs rendszer szemléletében és az alkalmazások fejlesztésének megközelítésében, mint most a Windows 8 kapcsán.

Munkácsy Krisztus-trilógiája : alkotásfolyamat, ...

Reisinger János: Munkácsy Krisztus-trilógiája : alkotásfolyamat, befogadástörténet, mának szóló üzenet. Oltalom Alapítvány, Budapest, 2012, 110 oldal
ISBN: 978-963-88007-8-7

Kötetünk két részre oszlik: az elsőben nyomon kísérjük az alkotásfolyamatot, a másodikban mindhárom festményt részletesen elemezzük, értelmezzük. Rámutatunk európai előzményekre és kortársi párhuzamokra, közölve ezeket a műveket is. A kötetet összesen 150 festményreprodukció, vázlatrajz, fotó.

Befejezetlen utazás : életem emlékei

Menuhin, Yehudi: Befejezetlen utazás : életem emlékei. Typotex Kiadó, Budapest, 2012, 552 oldal
ISBN: 978-963-279-745-8 – Fordította: Gáti István

„Amikor visszanézek életem hatvan évére, leginkább az lep meg, hogy mennyire komplikáció nélküli volt. Ami vagyok, amit gondolok és teszek, amivel találkoztam, szinte a kezdetektől fogva matematikai képlet pontosságával adva volt. Ugyanakkor különös és szorongató érzés megfelelni az elrendelésnek. Mint a komponálás esetében is: a szerző szimfóniája minden hangjáért megküzd ugyan, de aztán – az utolsó akkordhoz érve – felismeri, hogy kezdettől fogva meg volt határozva a dallam is a megformálás is. A dolgok menetének elkerülhetetlensége nem csökkenti az érdemeket, mert csak utólag lehet felismerni és kiiktatni a felesleges hangokat, és csakis ő komponálhatta azt, ami ott áll. Így van ez az életemmel is.” Ennek a mesés művész-karriernek ismert a története. De ezidáig magánéletéről, fiatalkori álmairól, a barátkozásra való nyitottságáról nem sokat tudtunk. Ma különösen sokatmondó az a konokság, amellyel „békét akart hozni az emberiségnek”, hogy nem tágított attól az illúziótól, hogy a népeket zenével ki lehet békíteni egymással.

Wagner világképe : a nagy operák filozófiai háttere

Magee, Bryan: Wagner világképe : a nagy operák filozófiai háttere. Park Kiadó, Budapest, 2012, 520 oldal
ISBN: 978-963-355-034-2 – Fordította: Fejérvári Boldizsár

„Magee olyan szélesre tárta Wagner intellektuális világának kapuját, mint őelőtte még senki más.” Literary Review „Magee könyve könnyedén és szellemesen vezet végig a legnehezebb fogalmi rendszereken.” Spectator

A művészeti anatómia alapjai

Kőnig Frigyes: A művészeti anatómia alapjai. Cser Kiadó, Budapest, 2013, 124 oldal
ISBN: 978 963 278 293 5

Korunk rajzoktatásában is szerepet kap a művészeti anatómia, igaz nem olyan hangsúlyosan, mint néhány emberöltővel ezelőtt. Jelentős iskolák találhatók főleg a közép- és kelet-európai országokban. A tárgy iránt az elmúlt években megnőtt az érdeklődés, mivel a fi gurális művészet a kortárs tendenciák között most is erősen jelen van. Számos távol-keleti művészhallgató számára ezek a rajzi tanulmányok jelentik az európai kultúra megértéséhez szükséges egyik kapcsolódási pontot. A rögzített képi anyagok fontos lépcsők a múlt értékeinek értelmezéséhez, megértéséhez, és továbbra is nélkülözhetetlen ismeret a formákkal foglalkozó kortárs alkotók számára. Számtalan olyan, sokszor szavakkal sem leírható dolog van, amit képek nélkül nem ismerhetnénk meg, nem tudnánk felfogni, azonban rajzzal érthetővé tehető

A zsoltárok világa

Beauchamp, Paul: A zsoltárok világa . Bencés Kiadó, Pannonhalma, 2013, 286 oldal
ISBN: 978-963-314-033-8

"Mit tudtak a keresztények a zsoltárokról egészen a legutóbbi időkig, hacsak azt nem, hogy a papi breviárium és a szerzetesi zsolozsma elsősorban ezeket tartalmazza? A nép alig találkozott velük, eltekintve a vesperás énekeitől és a misén elhangzó néhány verstől. Még akik emlékeznek is rá, hogy hallották a De Profundist, gyakran ők sem tudják, hogy zsoltárról van szó...

Gaudí és a Sagrada Família : Egy szimbólum értelmezése

Puig i Tárrech, Armand: Gaudí és a Sagrada Família : Egy szimbólum értelmezése. Typotex Kiadó, Budapest, 2013, 208 oldal
ISBN: 978 963 279 798 4

A Sagrada Família érzékennyé tesz, felemel, szakralitás árad belőle. Ugyanakkor igen emberi közeg is, az érzékelhető szereteté, amely megérteti velünk Isten Fia megtestesülésének nagyságát. Gaudí nem érzeteket kelt, hanem újrateremti a természetet és az embert, hívő lélek, aki kőbe mintázza az evangéliumot. Egy ég felé emelkedő és karjait anyaként mindenki felé kitáró épületben nem lehet semmi felesleges vagy nehézkes. A szerzőt követve megismerhetjük Gaudít, s megérthetjük szándékait...

A digitális fotózás alapjai

Harman, Doug: A digitális fotózás alapjai. Gabo, Budapest, 2011, 221 oldal
ISBN: 978 963 689 497 9

Képes útmutató kezdőknek és haladóknak, a felszerelés kiválasztásától a profi digitális technikákig...

Inhalt abgleichen