Könyvajánlók

Körkörös romok : Ország Lili falai

Körkörös romok : Ország Lili falai. MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2013, 93 oldal
ISBN: 978 963 8975034

Ország Lili (Ungvár, 1926. augusztus 8. – Budapest, 1978. október 1.) életműve – különös magánmitológiájával – egyedülálló a huszadik századi magyar képzőművészetben. A MODEM e magányos, női és zsidó gyökerekből táplálkozó pálya bemutatására vállalkozik. A kiállításra magyar köz- és magánygyűjteményekből érkeztek alkotások a képzőművész összes fontosabb korszakából, így a látogató átfogó képet kaphat erről a kiemelkedő és titokzatos, a maga teljességében ritkán látott életműről...

Örökölt realizmus : a valósághű festészet öt évtizede

Örökölt realizmus : a valósághű festészet öt évtizede. Új Művészet Kiadó, Budapest, 2003, 111 oldal
ISBN: 963-7792-392

A kötet a valósághű festészet öt évtizedét kívánja áttekinteni az 50-es évek szocreáljától a napjainkban jelentkező új figurativitásáig. Az egész kötet Sinkovits Péter által a Szombathelyi Képtárban rendezett Örökölt realizmus című kiállításból kiindulva járja körbe az ún. realista motívumokat alkalamazó festészetet. A könyvben négy tanulmányban dolgozzák fel ezt a témát...

Párás hegyek, illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. ...

Párás hegyek, illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. században. Kogart, Budapest, 2013, 95 oldal
ISBN: 978-615-5244-03-2

A kiállítás anyagát a csungkingi Három Szoros Múzeum kínai tusfestészeti kollekciójából válogatták a KOGART és a Múzeum kurátorai. A Három Szoros Múzeum Kína 12 legfontosabb múzeumának egyike, több ezer darabos kollekcióval rendelkezik a hagyományos tusfestészet kiemelkedő alkotásaiból, melyek közül most egy több mint 100 darabos válogatást láthat a magyar közönség....

Halálos természet : naturalizmus és humanizmus a 21. ...

Halálos természet : naturalizmus és humanizmus a 21. században . MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2013, 95 oldal
ISBN: 978-963-89750-2-7

A kiállítás műveinek legnagyobb közös nevezője az ember szó fogalma, pontosabban az emberi egzisztenciáról alkotott képünk átalakulása a huszadik században. A folyamatot az optika és az ismeretelmélet egymástól egyáltalán nem független fejlődése is markánsan befolyásolta. Az optika azonban itt és most nem pusztán a fénytant, hanem mindazt a technikai és konceptuális apparátust jelenti, amely a 21. század elején – a Helyszínelőktől a Dexteren át a Hazudj, ha tudsz című televíziós sorozatig – megrajzolja az emberi test és az abban lakozó emberi szellem képét. Az ismeretelmélet kapcsán érdemes kiemelni azt a diskurzust, amely Michel Foucault-tól Katherine Haylesig ívelően az ember és a humanitás fogalmát próbálta adaptálni az orvostudomány, a biológia, az informatika és a kibernetika új eredményeihez. Manapság ezt a diskurzust poszthumanistának is szokták nevezni, mert a humanizmustól eltérően már nem annyira az ember és az emberi természet (biológiai és pszichológiai értelemben vett) lényegével foglalkozik, mint inkább a határokkal és az átmenetekkel, a köztes dimenziókkal és a hibrid jelenségekkel.

Szocreál építészet Magyarországon

Kuslits Tibor: Szocreál építészet Magyarországon. Széchenyi István Egyetem, Győr , 2013, 48 oldal
ISBN: 978-615-5391-09-5

A Széchenyi István Egyetem építész kutató csoportja az ATRIUM elnevezésű európai uniós projekt keretében évek óta a XX. századi totalitárius rendszerek építészeti emlékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozik. A projekt hazai vonatkozású részterülete az un. szocialista realizmus építészetének egyrészt elfeledett, másrészt pedig sematikus általánosításokkal is terhelt emlékeit hivatott mai időtávlatból elemezni.

Szőnyi Erzsébet : Hét gyermekkar Hárs Ernő verseire

Szőnyi Erzsébet : Hét gyermekkar Hárs Ernő verseire. Editio Musica, Budapest, 2014, 22 oldal

Szőnyi Erzsébet (*1924) 1943 és 1947 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek közt Kodály Zoltán, Viski János, Weiner Leó és Szegedi Ernő növendéke volt, majd az 1947/48-as tanévben a párizsi Conservatoire-on Tony Aubinnél folytatta zeneszerzői tanulmányait. 1945-től 1981-ig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt, 1960 és 1981-ig vezette a közéoiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszakot...

Extreme architecture

Slavid, Ruth: Extreme architecture. Laurence King Publ., London, 2009, 208 oldal
ISBN: 978-1-85669-609-8

What kind of architecture emerges in an extreme environment?

Bevezetés az építészetelméletbe

Lukovich Tamás: Bevezetés az építészetelméletbe. Terc, Budapest, 2014, 139 oldal
ISBN: 978 615 5445 06 4

Az egyetemi tankönyvnek szánt kötet az építészet gondolati világába vezet be. Egyes fejezetei a fogalmak tisztázása után történeti áttekintést ad, majd a különböző elméleteket tárgyalja.

Thorma : Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás

Thorma : Thorma János (1870-1937) nemzetközi vándorkiállítás. Thorma János Múzeum, Kiskunhalas , 2013,

A kiskunhalasi Thorma János Múzeum névadója halálának 75. évfordulójára jelentős vándorkiállítást szervezett 2012-2013. évre. A Kiskunhalason született, majd Nagybányára átköltözött Thorma János a magyar festészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Pályafutását 1887-ben Budapesten Székely Bertalannál kezdte, majd 1888-ban a müncheni Hollósy iskolában és 1889-ben a Bajor Királyi Képzőművészeti Akadémián folytatta. Azután néhány évet tanult Párizsban, a Julian Académie-n...

Alkotó vagy múzsa : Anna Margit, Modok Mária, Szántó Piroska ...

Alkotó vagy múzsa : Anna Margit, Modok Mária, Szántó Piroska, Vajda Júlia, Vaszkó Erzsébet. Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2013, 75 oldal
ISBN: 978-963-9590-69-4

Szentendrei kötődésű női alkotóknak állít emléket születésük 100. évfordulójának apropóján e kiállítás. A magyar modernizmus szempontjából jelentős életművel rendelkező Anna Margit (1913-1991), Szántó Piroska (1913-1998) és Vajda Júlia (1913-1982) már egy olyan periódusban léphetett pályára, amikor a női művészek a férfiakkal egyenrangú művészeti képzésben vehettek részt. Ennek ellenére még sokáig fennállt a hátrányos megkülönböztetés velük szemben a hagyományos gondolkodás részéről, mely alapvetően egy férfi-központú művészettörténeti kánon szerint ítélte meg a múlt és a jelen alkotóit...

Inhalt abgleichen