Könyvajánlók

Akzent Ungarn / [hrsg.] Peter Peer, Christa Steinle

Akzent Ungarn / [hrsg.] Peter Peer, Christa Steinle. Neue Galerie Graz am Landesmuseum Joanneum, Graz, 2013, 256 oldal
ISBN: 978 3 902241 49 8

Kétféleképpen is értelmezhetjük a kiállítás címét, a német Akzent szó ugyanis egyszerre jelent hangsúlyt és ékezetet. Az egyik jelentés szerint a tárlat a kortárs magyar művészetre helyezi a hangsúlyt, azaz azt helyezi középpontba, mutatja be az osztrák közönségnek, ami igen bölcs, derék dolog, különösen, hogy ilyen nagyszámú alkotó tekintélyes mennyiségű munkájáról van szó, igazán nem háríthatjuk a felelősséget szomszédainkra, hogy még mindig nem ismerik eléggé művészetünket a határokon túl. A tárlat fontosságát növeli, hogy olyan nagyszabású sorozatba illeszkedik, amelynek előző állomása az elmúlt évben az 1960–1990 közötti olasz művészetet mutatta be Viaggio in Italia címmel...

Emlékezet és látvány

Monti, Silvio: Emlékezet és látvány. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2013, 160 oldal

2013-ban Olaszország és Magyarország kölcsönösen kulturális évadot rendez a másik országban. Ennek előkészítése során a Külügyminisztérium fölkérte a Magyar Nemzeti Múzeumot, hogy vegyen részt a programkínálat bővítésében. Az együttműködés tervezésekor az a gondolat fogalmazódott meg, hogy egy olyan neves, kortárs olasz képzőművész munkái jelenjenek meg a múzeum történeti kiállító terében, akinek a munkái valamiképpen reflektálnak, párbeszédet folytatnak a magyar és az olasz múlt egyik legizgalmasabb fejezetével: a 19. századi közös szabadságtörekvésekkel. A választás Silvio Monti, varesei művészre esett...

Robert Capa - a Játékos : kiállítás a Magyar Nemzeti ...

Robert Capa - a Játékos : kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2014, 79 oldal
ISBN: 978-615-5209-12-3

Capa, ahogy még soha nem láttad Az eddigi Robert Capa-kiállítások általában azt igyekeztek körüljárni, kicsoda volt Robert Capa. Ezúttal azt kérdezzük: mi is volt? Emigráns, aki sehol sem telepedett meg. Fotóriporter és haditudósító, aki írt és filmet is forgatott. Hős, akiről nemzedéke legjobb írói írtak elismeréssel. Charmeur, akit szerettek a nők. Ember, akinek szenvedélye volt a játék...

Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó ...

Szabó Ildikó: Szántó Piroska szürrealizmusa avagy A nőiség, mint Szántó Piroska művészetének elsődleges forrása . Kiskun Múzeum, Kiskunfélegyháza, 2013, 112 oldal
ISBN: 978-963-08-6381-0

Szántó Piroska művészetének alakulását eddig elsősorban politikai állásfoglalásai szempontjából elemezték. Kapcsolatát a magyarországi avantgárd művészeti mozgalmakkal (Szocialista Képzőművészek Csoportja, Európai Iskola, KUT, Új Művészet) baloldali, eltávolodását e mozgalmaktól, valamint a vegetációhoz, mint festői témához való fordulását pedig kevésbé radikális gondolkodásmódjával, vallásos világnézetével magyarázták...

Körkörös romok : Ország Lili falai

Körkörös romok : Ország Lili falai. MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2013, 93 oldal
ISBN: 978 963 8975034

Ország Lili (Ungvár, 1926. augusztus 8. – Budapest, 1978. október 1.) életműve – különös magánmitológiájával – egyedülálló a huszadik századi magyar képzőművészetben. A MODEM e magányos, női és zsidó gyökerekből táplálkozó pálya bemutatására vállalkozik. A kiállításra magyar köz- és magánygyűjteményekből érkeztek alkotások a képzőművész összes fontosabb korszakából, így a látogató átfogó képet kaphat erről a kiemelkedő és titokzatos, a maga teljességében ritkán látott életműről...

Örökölt realizmus : a valósághű festészet öt évtizede

Örökölt realizmus : a valósághű festészet öt évtizede. Új Művészet Kiadó, Budapest, 2003, 111 oldal
ISBN: 963-7792-392

A kötet a valósághű festészet öt évtizedét kívánja áttekinteni az 50-es évek szocreáljától a napjainkban jelentkező új figurativitásáig. Az egész kötet Sinkovits Péter által a Szombathelyi Képtárban rendezett Örökölt realizmus című kiállításból kiindulva járja körbe az ún. realista motívumokat alkalamazó festészetet. A könyvben négy tanulmányban dolgozzák fel ezt a témát...

Párás hegyek, illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. ...

Párás hegyek, illatos virágok : kínai tusfestészet a 19-20. században. Kogart, Budapest, 2013, 95 oldal
ISBN: 978-615-5244-03-2

A kiállítás anyagát a csungkingi Három Szoros Múzeum kínai tusfestészeti kollekciójából válogatták a KOGART és a Múzeum kurátorai. A Három Szoros Múzeum Kína 12 legfontosabb múzeumának egyike, több ezer darabos kollekcióval rendelkezik a hagyományos tusfestészet kiemelkedő alkotásaiból, melyek közül most egy több mint 100 darabos válogatást láthat a magyar közönség....

Halálos természet : naturalizmus és humanizmus a 21. ...

Halálos természet : naturalizmus és humanizmus a 21. században . MODEM Modern és Kortárs Művészeti Központ, Debrecen, 2013, 95 oldal
ISBN: 978-963-89750-2-7

A kiállítás műveinek legnagyobb közös nevezője az ember szó fogalma, pontosabban az emberi egzisztenciáról alkotott képünk átalakulása a huszadik században. A folyamatot az optika és az ismeretelmélet egymástól egyáltalán nem független fejlődése is markánsan befolyásolta. Az optika azonban itt és most nem pusztán a fénytant, hanem mindazt a technikai és konceptuális apparátust jelenti, amely a 21. század elején – a Helyszínelőktől a Dexteren át a Hazudj, ha tudsz című televíziós sorozatig – megrajzolja az emberi test és az abban lakozó emberi szellem képét. Az ismeretelmélet kapcsán érdemes kiemelni azt a diskurzust, amely Michel Foucault-tól Katherine Haylesig ívelően az ember és a humanitás fogalmát próbálta adaptálni az orvostudomány, a biológia, az informatika és a kibernetika új eredményeihez. Manapság ezt a diskurzust poszthumanistának is szokták nevezni, mert a humanizmustól eltérően már nem annyira az ember és az emberi természet (biológiai és pszichológiai értelemben vett) lényegével foglalkozik, mint inkább a határokkal és az átmenetekkel, a köztes dimenziókkal és a hibrid jelenségekkel.

Szocreál építészet Magyarországon

Kuslits Tibor: Szocreál építészet Magyarországon. Széchenyi István Egyetem, Győr , 2013, 48 oldal
ISBN: 978-615-5391-09-5

A Széchenyi István Egyetem építész kutató csoportja az ATRIUM elnevezésű európai uniós projekt keretében évek óta a XX. századi totalitárius rendszerek építészeti emlékeinek feltárásával, elemzésével foglalkozik. A projekt hazai vonatkozású részterülete az un. szocialista realizmus építészetének egyrészt elfeledett, másrészt pedig sematikus általánosításokkal is terhelt emlékeit hivatott mai időtávlatból elemezni.

Szőnyi Erzsébet : Hét gyermekkar Hárs Ernő verseire

Szőnyi Erzsébet : Hét gyermekkar Hárs Ernő verseire. Editio Musica, Budapest, 2014, 22 oldal

Szőnyi Erzsébet (*1924) 1943 és 1947 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán többek közt Kodály Zoltán, Viski János, Weiner Leó és Szegedi Ernő növendéke volt, majd az 1947/48-as tanévben a párizsi Conservatoire-on Tony Aubinnél folytatta zeneszerzői tanulmányait. 1945-től 1981-ig a Zeneművészeti Főiskola tanára volt, 1960 és 1981-ig vezette a közéoiskolai énektanár- és karvezetőképző tanszakot...

Inhalt abgleichen