Könyvajánlók

Schrammel-napló : válogatás Schrammel Imre rajzos naplóiból, ...

Schrammel-napló : válogatás Schrammel Imre rajzos naplóiból, 1984-2013. Magyar Képek, Budapest ; Veszprém, 2014, 333 oldal
ISBN: 978-963-9439-87-0

A Schrammel-napló című könyv a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas iparművész 31 naplójából kiválasztott írást, valamint a hozzájuk tartozó rajzokat gyűjtötte egybe...

Design : a forma művészete a 19. század végétől napjainkig / ...

Judith Miller: Design : a forma művészete a 19. század végétől napjainkig . Geopen, Budapest, 2010, 300 oldal
ISBN: 978-963-9574-08-3 – Fordította: Bíró Júlia, Havas Lujza és Kiss Marianne

A modern design szép, funkcionális, egyéni, stílusos, értékálló és még megfizethető is. Előfordult, hogy egykor túl avantgárdnak vélték a használhatóság rovására, de mára elismerés és csodálat övezi a merész ötletet, az eredetiséget, amely életrehívója lett egy új formának. A gyűjtő‘k még csak most fedeznek fel bizonyos tárgyakat mintha eddig nem ismerték volna fel tervező‘ik mesterségbeli tudását a forma művészetét és szerepét...

Apacs művészet : adyzmus a festészetben és a kubista Bartók, ...

Rockenbauer Zoltán: Apacs művészet : adyzmus a festészetben és a kubista Bartók, 1900-1919 . Noran Libro, Budapest, 2014,

A huszadik század első évtizedének Párizs-élménye meghatározó volt a magyar művészi élet fejlődésére. Ady és Bartók Béla is elragadtatással írt első párizsi útjáról. Különösnek tűnhet, hogy a századelő pezsgő, bécsi művészvilága szinte alig hatott a magyar modernizmus fő vonulatára. A magyar művészek, akárcsak bő évszázaddal korábban, „vigyázó szemüket Párizsra vetették”, és szinte alig vették észre az Osztrák–Magyar Monarchián belül kibontakozó, élvonalbeli értékeket.

Régizene : nagyon rövid bevezetés / Thomas Forrest Kelly

Thomas Forrest Kelly : Régizene : nagyon rövid bevezetés . Rózsavölgyi és Társa, Budapest, 2014, 147 oldal
ISBN: 978-615-5062-20-9 – Fordította: Mikusi Balázs

Mi a régizene? Mennyire régi? Miként képes megszólítani bennünket, és miért van rá szükségünk? Thomas Forrest Kelly, a Harvard Egyetem professzora nemcsak a fenti kérdésekre ad választ tömör, mégis lenyűgözően nagyívű könyvében, hanem áttekintést nyújt a középkori, a reneszánsz és a barokk repertoár legfontosabb jellemzőiről is, továbbá tárgyalja a historikus előadói gyakorlat, az úgynevezett ,,régizene-mozgalom" történetét és elméleti hátterét. A Rózsavölgyi és Társa Kiadó és a Művészetek Palotája közös könyvsorozatának harmadik kötete közérthető, mégis elmélyült formában nyújt nagyon rövid bevezetést napjaink zeneéletének egyik legizgalmasabb szegmensébe.

A fotográfia (?) elméletei : klasszikus és újabb ...

Szilágyi Sándor: A fotográfia (?) elméletei : klasszikus és újabb megközelítések. Vince, Budapest, 2014, 324 oldal
ISBN: 978-963-3030-62-2

Szilágyi Sándor minden intézményi háttér nélkül követte a maga daimónionját, s majdhogynem véletlenül találkozott össze majd húsz évvel ezelőtt nagy témájával, a fotóművészettel. 2007-ben-ben ebből a szenvedélyből született meg a magyar neoavantgárd fotó történeti feltárásának és értelmezésének korpusza, amelynek hatalmas összegyűjtött anyagát nagyvonalúan bocsátotta közre és engedte át más lehetséges értelmezéseknek is. Most valami hasonlót tett az elmélettel. Összegyűjtötte, ismertette és elfogulatlanul, gyakran kritikusan interpretálta a fotóesztétika legfontosabb dokumentumait. Itt vannak, együtt vannak, egy kötetben vannak az olvasó pedig eldöntheti, hogy mire használja ezt a hasznos könyvet: tájékozódásra, követésre, vitára. (Radnóti Sándor)

Belső tapasztalat : az éjszaka is egy csillag, Zarathustra / ...

Georges Bataille: Belső tapasztalat : az éjszaka is egy csillag, Zarathustra . Kijárat, Budapest, 2013, 207 oldal
ISBN: 978-615-5160-31-8 – Fordította: Szabó László

Georges Bataille (1897-1962) francia író, filozófus, szociológus a huszadik század legmeghatározóbb és egyben legprovokatívabb, legmegosztóbb gondolkodói között tartható számon. A Belső tapasztalat már megjelenésekor (Gallimard, 1954) is nagy visszhangot keltett: Jean-Paul Sartre írt róla egy hosszú tanulmányt, Michel Foucault, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, Philippe Sollers foglalkoztak vele behatóan. A Belső tapasztalat ugyanis – ahogy ez az életmű lezárulása után már vitathatatlanul kijelenthető – a szerző főműve. Ugyanakkor ez talán a legszemélyesebb, legkétkedőbb és egyben legmisztikusabb (persze csak a negatív teológia értelmében) bataille-i írás.

Művészeti írások I. / Hamvas Béla

Hamvas Béla: Művészeti írások I.. Medio, Budapest, 2014, 400 oldal
ISBN: 978 963 9240 50 6

Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műé, és a mű görcse, ami az emberé, mert a kettő egymást áthatja. Ezért ami démoni, az kétértelmű, kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílust csinálni annyi, mint mániát csinálni...

Structural packaging : design your own boxes and 3-D forms / ...

Paul Jackson: Structural packaging : design your own boxes and 3-D forms . Laurence King Publishing, London, 2014, 127 oldal
ISBN: 978 1 85669 753 8

Unlike other packaging titles, which simply provide templates to copy, this book enables designers of all packaging types to create 3-D packaging forms that are specific to their needs rather than based on an existing design. ..

Zongora / Neely, Blake

Neely, Blake: Zongora. Panem, Budapest, 2011, 366 oldal
ISBN: 978-963-545-522-5

Azoknak szól, akik most kezdik ismerkedésüket a billentyűs hangszerekkel vagy félbehagyott zongora tanulmányaikat szeretnék folytatni, vagy akik szeretnének megtanulni kottát olvasni...

Borbély László

Borbély László. Kossuth, Budapest, 2014, 79 oldal
ISBN: 978-963-09-8175-0

Borbély László kiváló festőművész és tudós, a veduta-képalkotás, a városképi festészet nagymestere. Tudósként többek között Bortnyik Sándor festőművész nemzetközileg nagyrabecsült életművének legelismertebb szakértője, fergeteges sikerű kiállítások rendezője itthon és külföldön egyaránt...

Inhalt abgleichen