Könyvajánlók

A grafikai tervezés kézikönyve : [elemek, összefüggések és szabályok] ; ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük / Timothy Samara

Timothy Samara: A grafikai tervezés kézikönyve : [elemek, összefüggések és szabályok] ; ismerd meg a szabályokat, hogy pontosan tudd, mikor térhetsz el tőlük . Scolar, Budapest, 2015, 320 oldal
ISBN: 978-963-244-600-4

A grafikai tervezés kézikönyve átfogó képet ad arról a szerteágazó tudásanyagról, amelyet a tervezőgrafikusoknak feltétlenül ismerniük kell a mindennapok kihívásainak sikeres megoldásához. A kötetben ötletek és példák százai teszik szemléletesebbé azokat az alapelveket, amelyek a hatékony tervezői munkához elengedhetetlenek. Az angol nyelven először hét éve megjelent, azóta töretlen sikerű könyv átdolgozott, kibővített második kiadása részletesen foglalkozik az oldaltervezés kompozíciós szempontjaival, a képek és illusztrációk alkalmazásának kérdéseivel, a színhasználattal, a tipográfiával, valamint az észlelés, történetmesélés és értelmezés vizuális aspektusaival; illetve azzal, hogy miként gyúrhatjuk mindezeket egybe a hatásos kommunikáció érdekében. A könyv azon túl, hogy minden eddiginél alaposabban tárgyalja a grafikai tervezés alapelveit, azt is bemutatja, hogyan szeghetjük meg a szabályokat anélkül, hogy az a kommunikáció kárára válna vagy összezavarná a befogadót...

A magyar szobrászat mesterei / Ludmann Mihály

Ludmann Mihály: A magyar szobrászat mesterei. L'Harmattan, Budapest, 2015, 216 oldal
ISBN: 978-963-414-076-4 – Fordította: 216

A szobrászat az egyik legősibb művészeti ág, amelynek alkotásaival naponta találkozhatunk épületeken vagy köztereinken. Éppen ezért kevésbé figyelünk rá, hiszen a művek belesimulnak az ember által teremtett környezetbe, annak természetes részeiként. Azonban, ha elmélyedünk a szobrászat világában, sokszínű és változatos művészet tárul fel előttünk. Jelen könyv célja az elmúlt évszázadokban élt jelentős magyar szobrászok életművének bemutatása és fontosabb műveinek elemzése. Így a kötet segítségével a szobrászat, ez a kevésbé hangsúlyos művészeti ág közelebb kerülhet a művészet iránt érdeklődőkhöz.

Experimentum mundi : (poszt)modern operakalauz, 1945-2014 / Csehy Zoltán

Csehy Zoltán: Experimentum mundi : (poszt)modern operakalauz, 1945-2014 . Kalligram, Pozsony, 2016, 1131 oldal
ISBN: 978-80-8101-870-1

Ez a sajátos, (poszt)modern operakalauz közel 70 szerző 300 művébe nyújt betekintést, népszerűsítő stílusban mond el mindent az adott műről, amit tudni érdemes. Igazi csemege minden operarajongó számára.

Művészettapasztalatok : Fenomenológiai megközelítések / Darida Veronika

Darida Veronika: Művészettapasztalatok : Fenomenológiai megközelítések. L'Harmattan, Budapest, 2009, 141 oldal
ISBN: 9789632360614

Ez a kötet megszólító tekintetek viszonzásaként született. A kötetben szereplõ (fenomenológiai és esztétikai) megközelítések célja, hogy önmagukon túlra más szövegek és képek felé irányítsák a figyelmet. Mi kapcsolja mégis össze ezeket a szétágazó utakat? Bizonyos váratlan találkozások. A vizsgált mûvekben (filozófiai írásokban, festményekben, színházi elõadásokban) megmutatkozó hasonló szándékok, igények, törekvések. A kiválasztott alkotók (francia fenomenológusok és gondolkodók: Sartre, Merleau-Ponty, Lévinas, Blanchot, Deleuze, Derrida, Michel Henry, Chrétien, Maldiney; valamint színházi emberek: Artaud, Régy, Novarina, Tanguy, Koltès és Lagarce) problémafelvetéseiben és válasz-kísérleteiben felfedezhetõ egyezések. Röviden: hasonló remények és kétségbeesések. Mindazonáltal csak hasonlóságokról lehet szó, hiszen ezek a mûvészettapasztalatok, melyeket a tanulmányok járnak körbe eltéréseik, elkülönbözéseik miatt nem foglalhatók rendszerbe.

A Zsolnay-kód : [feltárul a legendás Zsolnay család titka...] / Tolvaly Ferenc

Tolvaly Ferenc: A Zsolnay-kód : [feltárul a legendás Zsolnay család titka...] . Alexandra, Pécs, 2016, 479 oldal
ISBN: 978-963-357-934-3

A pécsi Zsolnay család titka csaknem százötven éve foglalkoztatja a közvéleményt, nem véletlenül. A Zsolnay azon kevés, 19. századi vidéki polgári családok egyike, amelyek ma is közismertek Magyarországon. Kivételes személyiségek sora alkotta a családot, így tudtak dacolni azzal a számtalan kihívással, amelyet a 19. és 20. századi történelem tartogatott számukra. Tolvaly Ferenc történelmi dokumentumokon alapuló, lenyűgöző regénye a titok nyomába ered: mivel magyarázható a Zsolnayak sikere, hogyan tudtak világszínvonalú értéket létrehozni úgy, hogy a szükséges feltételek közel sem voltak adottak? A titok megfejtése a családtagok személyiségében rejlik, e személyiségeket pedig a könyvben a gyáralapító lánya, Mattyasovszkyné Zsolnay Teréz személyes hangú, részben fiktív naplóin keresztül ismerhetjük meg. A regény így egyszerre család- és gyártörténet, továbbá belső utazás, Teréz belső lélekútjának magával ragadó története...

A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései

Gonda Tibor (szerk.): A Kárpát-medence turizmusának és vidékfejlesztésének aktuális kérdései: tanulmányok a turizmus és a vidékfejlesztés témaköréből. PTE KPVK, Szekszárd, 2016, 160 oldal
ISBN: 978-963-429-106-0

​​​​​A kötet tanulmányai az 1960-as és 70-es évektől markáns fejlődést mutató turizmus hatásait a vidékfejlesztés szemszögéből közelítik meg.

Judit Reigl : body of music

Judit Reigl : Body of music. Allen Memorial Art Museum, Oberlin, 2016, 172 oldal
ISBN: 978-0-692-57954-1

This publication accompanies the AMAM exhibition of the same name (February 2–May 29, 2016) and is the first English-language museum catalogue of Judit Reigl's work. An essay by Denise Birkhofer, Ellen Johnson '33 Curator of Modern and Contemporary Art, explores the themes of corporeality and music found throughout the artist’s work. An essay by musicologist Benjamin Perl draws parallels between the lives of Reigl and Mozart, a composer she admired. A foreword by museum director Andria Derstine outlines the significance of the AMAM's exhibition. The 172-page catalogue also includes an illustrated checklist of works in the exhibition; a selection of writings by Judit Reigl, translated into English for the first time; and the artist’s biography and exhibition history.

Picasso - transfigurations, 1895-1972

Picasso - transfigurations, 1895-1972. Museum of Fine Arts - Hungarian National Gallery, Budapest, 2016, 369 oldal
ISBN: 978-615-5304-54-5

A száz műalkotást, festményeket, valamint szobrokat és grafikákat bemutató kiállítás Picasso életművének valamennyi periódusát felöleli, ugyanakkor egy kiemelt téma – az emberi alak megformálásának folyamatos változása – köré szerveződik...

5. Textilművészeti Triennálé : Pesti Vigadó, 2016. február 23. - március 27.

5. Textilművészeti Triennálé : Pesti Vigadó, 2016. február 23. - március 27.. MMA, Budapest, 2016, 151 oldal
ISBN: 978-615-5464-43-0

IMAGO A latin imago-kifejezés – amely napjainkban is elevenen él; a keresőprogramba írva több százezres hivatkozást dob ki a számítógép – általánosságban ábrázolást, ábrázatot, ábrát jelent, de jelentésköre felöleli a képet, a képmást is. Az orvosi nyelv beképzelésként, a pszichológiai (mélylélektani) terminus példaképként, magatartási mintaként, míg a biológiai a rovarok utolsó fejlődési fázisaként, a bábból való kilépési szakaszként, a teljes átalakulásként jelöli, illetve értelmezi. Az imago-tól a számunkra legfontosabb képszerű ábrázoláshoz érkezve fontos leszögeznünk, hogy a kép valakinek vagy valaminek, esetleg valaki vagy valami konkrétan nem létezőnek az ábrázolása, illetve elmondhatjuk, hogy az imago maga az alkotás – a képalkotás –, amely a látható-tapasztalható valósággal lehet kapcsolatban, és e valóságtól való látszatszerű elszakadás – a teljes képi átalakulás – révén születhet meg. Az imago tradicionális értelemben síkszerű megjelenítés, de a sík és a tér fogalmát is olyannyira átértelmezte, megkérdőjelezte a modern képalkotás, hogy a két szféra közötti határok teljesen elmosódtak. A képalkotás, az ábrázolás tehát korunkra mind tartalmi, mind formai-anyagi vonatkozásban, mind a megjelenítés módozataiban határtalanul szabaddá vált: de hogy szabadságával hogy gazdálkodik, azt az minősíti, hogy mi válik napjainkban fontos, totális, hiteles, a szó nemes értelmében vett imago-vá. Wehner Tibor

Liriche [Nyomtatott kotta] : per canto e pianoforte / Respighi

Respighi: Liriche [Nyomtatott kotta] : per canto e pianoforte. Ricordi, Milano, 2006, 104 oldal
ISBN: M-041-39627-9

Tutte le composizioni vocali da camera di Ottorino Respighi, edite de Casa Ricordi, con una prefazione di Alberto Cantù e i testi poetici in lingua originale e in englese. Da Shelley a d'Annunzio, dalla poesia popolare alla grande tradizione orientale, questa raccolta è un prezioso strumento per avvicinarsi alla sensibilità musicale di uno dei compositori più rappresentativi del primo Novecento.

Inhalt abgleichen