Könyvajánlók

Erőmű-fejlesztések 2040-ig

Hegedűs Miklós et al.: Erőmű-fejlesztések 2040-ig, különös tekintettel az atomenergiára. GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2012, 40 oldal

Még a 2000-es évek elején a GKI Energiakutató úgy ítélte meg, hogy a fontos és időszerű energiapolitikai kérdésekben a politikai és szakmai álláspontok, megítélések és vélemények enyhén szólva is erősen szóródnak. 2003. végén éppen a GKI Energiakutató irányításával készült el egy lehetséges magyar energiakoncepciót megalapozó elemzés.

Gyakorlati adatelemzés

Ács Pongrác: Gyakorlati adatelemzés. PTE ETK, Pécs, 2015,
ISBN: 9789636427238

A könyv szilárd alapot nyújt a felsőoktatási szakdolgozatok megírásához szükséges leggyakrabban használt adatelemzési módszerek alkalmazásához. Elektronikus formában is megtalálható a PTE ETK honlapján.

fpl

Varga Nelli: A fogyasztói pénzügyi lízing. HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013, 260 oldal
ISBN: 978-963-258-231-3

A kötet a lízing két alapvető típusa, az operatív és a pénzügyi lízing közül a meghatározó jelentőséggel bíró pénzügyi lízinget, és annak fogyasztói változatát vonja górcső alá.

Nagy hálát adjunk! : Új magyar kórusművek a reformáció 500. évfordulójára

Nagy hálát adjunk! : Új magyar kórusművek a reformáció 500. évfordulójára . Luther Kiadó, Budapest, 2014, 124 oldal

„Bis orat, qui bene cantat”, azaz „kétszeresen imádkozik, aki énekel” – fogalmaz Augustinus. S bár többen megkérdőjelezik, hogy valóban Ágoston, a hippói püspök mondása volt-e először a fenti idézet, mi, akik részesei lehettünk a Reformációi Emlékbizottság által szervezett Deák téri hangversenynek bizton állíthatjuk, hogy az idézet tartalma igaz. A felcsendülő evangélikus dallamok, kórusművek és orgonajátékok – mint ahogy Draskóczy László zeneszerző is fogalmazott, a kortárs evangélikus egyházzene újjászületését jelentették. Az emlékbizottság által kiírt pályázatra ugyanis nemcsak jelentős számú alkotás érkezett, hanem azok minőségét és tartalmát nézve sem elhanyagolhatóak. A Deák téri templom közönsége a hangversenyen az előadásokon keresztül átélhették az imádság feltörő erejét...

Polyphemos Bajkonurban : a szobrász Fusz György

Aknai Tamás: Polyphemos Bajkonurban : a szobrász Fusz György. Kronosz, Pécs, 2014, 230 oldal
ISBN: 978-615-5339-74-5

Miért szentelünk könyvet Fusz György szobrászati tevékenységének bemutatására? Mert ha nem is beszélhetünk rejtettségben alakuló és ismeretlenségben rejtőzködő életműről, az alkotó működési területe és egyetemi oktatóként végzett tevékenysége valamelyest elfedik azt a szakadatlanul alakuló plasztikai világot, aminek aktualitása és szellemi-fizikai kapcsolódásai sem tárulhatnak fel teljes világossággal az érdeklődők előtt. Egy könyv a művek értelmezését és értékelését, a tájékozódást a benne lévő dokumentációval és a művész életének szemléjével bizonyosan segítheti. Fusz György alkotói pályafutása alapvetően kötődik a magyar vidékhez, a Dunántúl egyik igen jelentős kulturális múlttal rendelkező térségéhez. Szekszárdhoz és Tolnához. De nem kizárólagosan, hiszen az 1955-ben született művész nemzedéke már a szocializmus kulturális politikájának nemzetközi felzárkózást sem kizáró törekvéseihez is kapcsolódhatott, amelyek a hetvenes évek elején vették kezdetüket. Neki is volt már módja nemzetközi összemérési kísérletekben részt venni. Szakmai környezetét cselekvően alakító, társkereső és társakra találó volt a hazai szimpozion mozgalomban, amelynek kerámiaművészeti szárnyát működésével meg is határozta. Ennek ellenére vidéken él, és e tény is jellemzően befolyásolja tevékenységét, mint mindazokét, akik a főváros kulturális potenciálját nem kívánják, vagy nem tudják igénybe venni.

"Miközben szabadban rajzolgattunk" : magyar művészek Itáliában, 1810-1860

"Miközben szabadban rajzolgattunk" : magyar művészek Itáliában, 1810-1860 . Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft., Balatonfüred, 2014, 130 oldal
ISBN: 978-963-89829-3-3

A XIX. század első felében az európai országokból érkező művészekhez csatlakozva magyar mesterek is útra keltek, hogy bekapcsolódjanak az úgynevezett Grand Tour-mozgalomba. Ez kezdetben inkább az arisztokrácia számára jelentette a neveltetés utolsó, lezáró fázisát, idővel azonban egyre több művész érkezett Itáliába, ahol nemzeti kolóniákba tömörülve tanulmányozták az ókor és a reneszánsz, valamint a barokk emlékeket, ismerkedtek a legújabb festészeti irányzatokkal. A tájképfestészet, mint önálló műfaj itt kapott először létjogosultságot. Először festettek az alkotók a természetben, először vált a táj a kép központi témájává, addig csak háttérként szolgált...

The HR scorecard

Brian E. Becker, Mark A. Huselid, and David Ulrich: The HR scorecard : Linking people, strategy, and performance. Harvard Business School Press, Boston, 2001,
ISBN: 57851 136 4 978 1 57851 136 5

Competitive advantage in the new economy relies on intangible assets like brand recognition, knowledge, innovation and, in particular, human capital. As a result, business leaders must rise to this occasion by incorporating the HR function into the firm's overall corporate strategy. In this excerpt from their new book, Brian E. Becker, Mark A. Huselid, and Dave Ulrich explain how "managers throughout the firm can understand exactly how people create value and how to measure the value-creation process."

Sassy Attila : ópium-álmok

Gellér Katalin: Sassy Attila : ópium-álmok. Kieselbach Galéria, Budapest, 2014, 151 oldal
ISBN: 978-615-5199-04-2

A Sassy Attila életművét és világát bemutató, átfogó kötet Balásy Bulcsú indíttatására és támogatásával, Gellér Katalin művészettörténész írása által, szerkesztésünkben és segítségünkkel került kiadásra. A kötet borítóján és a kapcsolódó esemény meghívóján szereplő Sassy Attila kép, a Nő fotelben Kieselbach Tamás saját gyűjteményének, a '90-es években vásárolt, régóta vágyott, fontos darabja. Az esten Bálint András színművész tolmácsolásában kapcsolódó szövegek, versek, írások illusztrálják a kort és Sassy Attila világát..

Textiles from the Esterházy Treasury in the Budapest Museum of Applied Arts

Textiles from the Esterházy Treasury in the Budapest Museum of Applied Arts : Thesaurus Domus Esterhazyanae II.. Museum of Applied Arts, Budapest, 2013, 335 oldal
ISBN: 978-615-5217-10-4

A 17000 műtárgyat számláló Textil- és Viseletgyűjteményben az európai anyag mellett megtalálhatók a kontinensen kívüli textíliák is, melyek a textilművesség különböző korszakait és technikáit mutatják be. Mindezt technikatörténeti eszközgyűjtemény egészíti ki...

Masters of Art Nouveau in the Budapest Museum of Applied Arts

Masters of Art Nouveau in the Budapest Museum of Applied Arts : 23 May, 2013 - 4 January, 2015 . Museum of Applied Arts, Budapest, 2014, 111 oldal
ISBN: 978-615-5217-18-0

A budapesti Iparművészeti Múzeum szecessziós gyűjteménye kiemelkedő jelentőségű. A tervszerű gyűjtés már az 1889. évi párizsi világkiállítás alkalmával elkezdődött, csúcspontját az 1900-as párizsi világkiállítás jelentette. Az itt megszerzett, a legfrissebb tendenciákat képviselő műveket a múzeum saját kiállításain ismertette a magyar közönséggel, inspirálva a magyar tervezőket és gyártókat. Így hatottak Louis Comfort Tiffany Budapesten bemutatott, lüszter technikával készült üvegei a magyar Zsolnay kerámia-manufaktúra művészi munkájára. A múzeum már ekkor meglévő tekintélyének jeleként akkori főigazgatója, Radisics Jenő az 1902-ben megrendezett torinói Prima Esposizione Internazionale d’Arte Decorativa Moderna zsűrijének alelnöke volt...

Inhalt abgleichen