Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Műveljük a médiát

Aczél Petra, Andok Mónika, Bokor Tamás: Műveljük a médiát. Wolters Kluwer, Budapest, 2015, 293 oldal
ISBN: 978-963-295-494-3

A média értékrendszer, ideológia és kód egyszerre. Célunk tehát, hogy a technológiai ártatlanságot és érintetlenséget, a technikai objektivitást lehámozva a médiáról, a lehető legjobban, a legtöbb perspektívából megmutassuk, többről van szó, mint adásról és adatról, üzenetről és csatornáról, mint az információ kódolásáról és dekódolásáról. Aki most attól tart, hogy egyfajta médiakritikai esszégyűjteményt tart a kezében, megnyugtathatjuk, nem erről van szó. Szándékunk szerint a könyv a médiaoktatást, a médiaműveltséget és a média művelését elősegíteni szándékozó, tudományos munka.

Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába

Nick Totton: Egy bevezetés a szomato-pszichoterápiába. Oriold és Társai, Budapest, 2015, 273 oldal
ISBN: 978-615-5443-14-5 – Fordította: Gonda Xénia

A magyarországi pszichoterápiás szakirodalom régóta betöltetlen hiányosságát pótolja Nick Totton bevezető munkájának magyar nyelvű kiadása. A szomato-pszichoterápia és az annak elméleti hátterét jelentő szomatikus pszichológia az eltelt egy évtizedben robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. Ennek megfelelően a szerző nem minden kijelentése állja meg a helyét a szakma mai kontextusában. Mindemellett az itt lefektetett számos alaptézis, valamint a Totton által képviselt kiegyensúlyozott és világos álláspont minden szakember számára tanulságos és példaértékű. Ahogy a szerző is jelzi a könyvben, írásának tárgya gyakran felkavaró lehet. Ennek mentén mi is arra biztatjuk az olvasót: engedje meg, hogy az olvasás élménye elméjén túl testére és érzelmeire is hasson.

Elherdált ország

Csernok Attila: Elherdált ország. Pro-Livro Kft, Budapest, 2014, 196 oldal
ISBN: 978-963-08-9496-8

"A könyv a párizsi békéről, Trianonról szól. Arról, hogy a történelem tényei vesztésre állnak a legendákkal, a mítoszokkal szemben. "

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája

Csepeli György: A szervezkedő ember - A szervezeti élet szociálpszichológiája. Kossuth, Budapest, 2015, 366 oldal
ISBN: 978-963-09-8292-4

A szervezet társas tér, melyen belül a tanulás, az attitűdök, a motiváció, a személyközi viszonyok, a szerepek és szerepkonfliktusok, a kommunikáció, a hatalom, a döntés, a csoport jelenségei éppen úgy megtalálhatók, mint az életben általában. Ugyanakkor a szervezet sajátosan megtöri, és színezi ezeket a jelenségeket és folyamatokat.

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján

Dénes Tamás - Farkas János: A humán társadalom elmélete - Multistrukturális modell alapján. Gondolat Kiadó, Budapest, 2015, 370 oldal
ISBN: 978-963-693-588-7

A kötetben új átfogó társadalomelméletet írnak le a szerzők. Egy új társadalomelmélet megalkotása jelentős vállalkozás, különösen akkor, ha a társadalomtudományban szokatlan módon, egzakt matematikai alapokra épül. Ez a matematikai alap a multistruktúrák elmélete, amely önmagában is új diszciplína.

Balsai István: Szabadon választott

Balsai István: Szabadon választott. Kairosz, Budapest, 2015, 511 oldal
ISBN: 978-963-662-763-8

Balsai István szerző az Antall-kormány igazságügyi minisztériumának vezetőjeként enged bepillantást abba a munkába, amelyet a minisztérium végzett, s amely nem kevesebbet jelentett, mint a korábbi pártállami jogrendszer lebontását, és egy új, jogállami kritériumoknak és érdekeknek megfelelő jogrendszer felépítését...

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970

A Magyar rock bölcsője - Budapesti tánczenekarok és beatzenekarok almanachja 1960-1970. MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület, Budapest, 2013, 264 oldal
ISBN: 978 963 08 8190 6

2013. december 12-én jelenik meg a MagyaRock Hírességek Csarnoka Egyesület első kiadványa, a Magyar Beatzenekarok Almanachja. A kétszázötven oldalas, keménykötésű könyv több, mint 300 fotómelléklettel a Magyar Beat 1959 és 1970 közötti legfontosabb zenekarainak bemutatása mellett, nagy hangsúlyt fektet a kevésbé ismert, vagy időközben méltatlanul elfeledett zenekarok bemutatására is. A zenekari történetek ismertetése mellett a könyv egy beatkislemez-diszkográfiát is tartalmaz, illetve megemlékezik a Táncdalfesztiválok felemás világáról is.

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett: az embermentés és ellenállás története 1944-45-ben

Kovács Gellért: Alkonyat Budapest felett : az embermentés és ellenállás története, 1944-45-ben. Libri, 2015, 506 oldal
ISBN: 978-963-310-375-3

Budapest, 1944 ősze. Terror és konspiráció. SS-katonák, nyilasok, erősödő ellenállási mozgalom. A város egy része romokban. A Szovjet Hadsereg a kapuknál. A németek és a magyar nácik a Holocaust utolsó felvonására készülnek, hogy megsemmisítsék a maradék zsidó lakosságot is. Csendes belháború dúl a magyar nácibarát és a náciellenes erők között. Július 9-én Budapest Keleti pályaudvarára megérkezik Raoul Wallenberg. Taxival megy a városközpontba, és azonnal beleveti magát a drámai zűrzavarba. Egy csapásra a város zsidó kisebbségének megmentéséért harcoló erők szövevényes hálózatában találja magát. A budapesti az utolsó jelentős még létező zsidó csoport a náci fennhatóság alatt álló Európában. Az Alkonyat Budapest felett erről az 1944-45-ös nagyszabású mentőakcióról szól, egészen új fénybe helyezve Raoul Wallenberg munkásságát. Számos eddig ismeretlen tényt és eseményt mutat be, korábban nem publikált fényképekkel illusztrálva.

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák

Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor: Alternatív életstratégiák. Typotex, 2014, 394 oldal
ISBN: 978-963-279-822-6

Mai korunk tele van súlyos ellentmondásokkal. Az urbanizáció negatív következményei, a természeti környezet veszélyeztetettsége, az élővilág diverzitásának csökkenése, az emberi kapcsolatok elszemélytelenedése, a szolidaritás, a kooperáció csökkenése, a szociális különbségek növekedése, marginalizált helyzetbe került emberek tömegei, az emberi képességeket gazdagító munkák korlátozott köre, a személyiség sokféleségét figyelembevevő oktatás ritka volta, a családi kapcsolatok fájdalmas sérülései...

Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai

Bartal Anna Mária, Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztrófa társadalmi hatásai. Argumentum kiadó és nyomda kft, 2015, 240 oldal
ISBN: 978-963-446-746-5

Nemzetközileg általános gyakorlat, hogy egy katasztrófa-beavatkozás és humanitárius segítségnyújtás befejezése után azonnal megtörténik a programok komplex hatásvizsgálata. A magyarországi humanitárius segítségnyújtásban sem az állami, illetve önkormányzati szereplők, sem pedig a segélyszervezetek esetében ez nem számít bevett gyakorlatnak.

Tartalom átvétel