Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek

Gelencsér Gábor: Forgatott könyvek - A magyar film és az irodalom kapcsolata 1945 és 1995 között. Kijárat Kiadó : Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Budapest, 2015, 564 oldal
ISBN: 978-615-5160-47-9

Gelencsér Gábor nagyszabású, hiánypótló monográfiája a magyar film és az irodalom kapcsolatát tárgyalja 1945 és 1995 között. Egyfelől áttekinti két kulturális rendszer, azaz film és irodalom hatásösszefüggéseinek történetét, másfelől érzékeny és alapos elemzéseket közöl a legfontosabb írók műveinek adaptációiról (Móricz Zsigmond, Déry Tibor, Mándy Iván, Krasznahorkai László), illetve az irodalmi ihletettségű szerzői filmesek munkáiról (Fábri Zoltán, Makk Károly, Gothár Péter, Tarr Béla). A kötet tehát olvasható nem hagyományos filmtörténetként, kultúrpolitikai és kultúrtörténeti összefoglalásként, illetve figyelmes és értékes esztétikai elemzések sorozataként is. Egyszerre tankönyv, monográfia és műelemző esszé. Nehezen besorolható, különleges vállalkozás – ahogy a mű tárgyát képező, kiemelkedő magyar filmes adaptációk is azok. Filmbarátok, diákok, tanárok, kutatók, nézők és olvasók kötelező olvasmánya.

Kelecsény László: Klasszikus kultikus korfestő

Kelecsényi László: Klasszikus kultikus korfestő - Magyar hangosfilm kalauz 1931-től napjainkig. Kronosz, Pécs, 2014, 363 oldal
ISBN: 978-615-5497-18-6

Ez a könyv szerelmi vallomás. A szerzőnek a magyar filmhez fűződő, állandóan újra kezdődő viszonyának gyümölcse. Több mint egy évtizede jött először a világra, aztán másodjára is megszületett. Korábbi kiadásai már csak közkönyvtárak polcain lapozhatók fel. Most újra megjelenik, az utóbbi évek friss nyomaival, újabb filmek bemutatásával. Írója évtizedeket töltött a filmszakma különböző területein: volt tudományos kutató, dramaturg, újságíró, filmtörténész, média-tanár. Élete jelentős része mozik sötétjében telt; videotékákban böngészve meg letöltő oldalak nézegetésével zajlott. Naprakészen követi a magyar film változásait: munkáját akár folytatásos regényként lehet olvasni.

Borbély Szilárd: Halotti pompa - Szekvenciák

Borbély Szilárd: Halotti pompa. Kalligram, Pozsony, 2014, 201 oldal
ISBN: 978-80-8101-802-2

Te jöjj el Este! Rózsakertem elnémul, mint a Szóm. Jöjj el Halál, te jöjj el értem, legyél te Olvasóm!

Grendel Lajos: Utazás a semmi felé

Grendel Lajos: Utazás a semmi felé. Kalligram Polgári Társulás, Dunaszerdahely, 2014, 133 oldal
ISBN: 978-80-8101-815-2

"Valamit rendbe kell hozni, ismételgette magában, mint egy litániát. Most mindenekelőtt hazamegy, és nem gondol sem a múltra, sem a jövőre, mert a múlt úgyis jóvátehetetlen, a jövő pedig így is, úgy is a halál."

Jankovics Marcell: Lékiratok

Jankovics Marcell: Lékiratok. Helikon Kiadó, Budapest, 2014, 757 oldal
ISBN: 978 963 227 482 9

A szerző csak arról írhat, amire emlékszik vagy amire emlékeztetik, de a kezét óhatatlanul bizonyos megfontolások vezetik. Ezért válogat, hallgat el, kerül meg, fogalmaz óvatosan.

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások 1847-2014

Agárdi Péter: Nemzeti érékviták és kultúrafelfogások: 1847-2014. Napvilág Kiadó, Budapest, 2015, 274 oldal
ISBN: 978-963-338-386-5

Milyen is a mi nemzeti kultúránk, s egyáltalán fontos-e, érték-e számunkra? Honnan jöttünk, hová tartozunk, s merre menjünk? Kelet vagy Nyugat? Magyarság, európaiság vagy globalizáció? Befogadás vagy kirekesztés; feloldódás vagy gazdagodás?

Nyitva tartás 2015.12.15-én a Tóth József BTK-TTK Kari Szakkönyvtárban

Kedves Olvasóink!
Könyvtárunk 2015.12.15-én (kedden) 8-tól csak 10 óráig tart nyitva.

Dear Visitors!
On 15'th of December (Tuesday) our library will be open between 8:00 and 10:00.
 

Vallásnézet

Máté-Tóth András: Vallásnézet - A kelet-közép-európai átmenet vallástudományi értelmezése. Korunk - Komp-Press, Kolozsvár, 2014, 295 oldal
ISBN: 978 973 1960 78 4

Máté-Tóth András (1957) teológus, valláskutató, a Szegedi Tudományegyetem professzora és a Bécsi Egyetem magántanára. Könyvében az elmúlt 25 esztendő kelet-közép-európai vallási és egyházi változásaival és ezek elméleti megközelítéseivel foglalkozik. Szekularizáció, közvallás, társadalmi dráma, civil vallás, üres jelölő - ezek a kulcsfogalmak fémjelzik megközelítéseit. Elemzéseivel igazolja, hogy a szekularizációs elméleten túl további elméletek is szükségesek a régió sajátos történelmi és kortárs tapasztalatainak megértéséhez. Végső következtetése szerint a vallás olyan sokrétű dimenziója a régió társadalmainak, amely jelentős szerepet játszik a társadalmi és egyéni identitás folyamatos újraépítésében, és szerves részét képezi a kortárs diskurzusoknak.

A kommunikatív hatalom és az emberi jogok

Szücs László Gergely: A kommunikatív hatalom és az emberi jogok - Jürgen Habermas politikai filozófiája a kilencvenes években. Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest, 2015, 204 oldal
ISBN: 978-963-693-564-1

A kötet rekonstruálja Jürgen Habermas kilencvenes évekbeli politikai filozófiájának logikáját, azon belül Habermas erős normatív igényekkel fellépő deliberatív demokrácia-felfogását, ismerteti Habermas legfontosabb kortárs vitapartnereinek álláspontját. Gondolatmenete mögött az a hallgatólagos feltevés húzódik, hogy Habermas kilencvenes évekbeli, leginkább a diskurzus fogalmára épülő politikai filozófiája új, jelentős fejezet a szerző igen gazdag életművében.

Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország

Simon János: Politikai helyzetkép 2014 - Két választás között az ország. CEPOLITI–L'Harmattan Kiadó, Miskolc, 2015, 400 oldal
ISBN: 978-963-89674-2-8

A Helyzetkép nekem olyan, mint egy kézikönyv. Mert bár 2014-ben készültek a beszélgetések, az elmúlt 25 év legtöbb gondja-baja vita tárgyát képezi az egyes műsorokban. Az unió, a cigánykérdés, a felzárkóztatás, a politikusok cselekedetei, az urizálás, a társadalmi nézetkülönbségek, szóval minden, ami a közbeszédben benne van. És nem feltétlenül politikai korrekt /PC/ módon, hanem tisztességesen. A neves újságírók, politológusok véleményét olvasva jócskán eltöprenghetünk azon, miképpen történhetett meg, hogy egy negyedszázad sem volt elég bizonyos társadalmi gondok, elvárások tisztességes megoldására. Bőséggel találunk példákat arra is, mit rontottunk el, és miért.” Kondor Katalin előszavából

Tartalom átvétel