Bölcsészettudományi és Természettudományi Kari Könyvtár minden tartalma

Nyitvatartás

Nyitvatartás 2015. augusztus 31-től

Munkatársak

Elérhetőség, Térkép

Elérhetőség

Vezető: Támis Eszter, könyvtárvezető
E-mail [tamis.eszter@lib.pte.hu] | Telefon: (72) 501-600 / 24156 vagy (72) 501-522

Kölcsönzőpult / információ: (72) 501-600 / 24154 | Fax: (72) 501-552
Hosszabbítás:    E-mail [btkttk.konyvtar@lib.pte.hu] | Telefon: (72) 501-600 / 24154

Gyűjtőkör

Gyűjtőkör

Az állomány a teljesség igényével reprezentálja a karok mindenkori profiljának megfelelő belföldi kurrens szakirodalmat, a pedagógiai, pszichológiai és módszertani anyagot, a hazai kurrens könyvészeti irodalmat, nemzeti bibliográfiai kiadványokat és szakbibliográfiákat válogatva szerzi be.

Állomány összetétele:

Törzsállomány (könyvek, időszaki kiadványok, elektronikus dokumentumok)

A könyvtár története

A Pécsi Pedagógiai Főiskola 50 éves története nem lehet teljes a könyvtár története nélkül. Könyvtárunk, mint az oktatási intézmény része, szervesen kapcsolódott a főiskolához. Létrehozásától kezdve alapvető feladata az anyaintézmény céljainak megvalósításának segítése. A könyvtár ebből következően ugyanúgy fejlődött ahogy az oktatási intézmény, amely a könyvtár szolgáltatásait igényelte. Ahogy módosult az oktatási intézmény neve és feladata, ugyanúgy változott a könyvtáré is. Tekintsük át ezeket a korszakokat!

Tartalom átvétel