Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár minden tartalma

A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában

Kondorosí Ferenc - Visegrády Antal : A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában . Complex, Budapest, 2012,
ISBN: 978 963 295 224 6

A jogelméleti közelítésű könyv – melyet számos felsőoktatási intézmény tananyagként használ.

Szakkönyvek a KEBA-tól

 Kedves Olvasóink!

 

Örömmel értesíthetjük Önöket arról, hogy a Közép-európai Brókerképző Alapítvány pályázatán könyvtárunk nagyjából 300.000 forint értékben nyert el több példányt az alábbi szakkönyvekből:

Impakt faktoros folyóirattá vált a Pénzügyi Szemle

 Magyarország egyetlen kétnyelvű közgazdasági folyóirata impakt faktoros lap lett, azaz immár nemzetközileg jegyzett lapokban is idézik cikkeit. 

A részleteket  IDE kattinva olvashatják el.
 
 
 

Csoportkép Laokoónnal

Vörös Imre: Csoportkép Laokoónnal. hvgorac, Budapest, 2012,
ISBN: 978-963-258-174-3

Az európai jog és a magyar jog viszonya: az a kérdés, hogy előbbi hogyan, milyen jogi-alkotmányjogi alapon jelenik meg a magyar jogalkotásban és jogalkalmazásban, nemcsak az Alkotmánybíróságot, hanem a jogtudományt is állandóan foglalkoztatja. Az Alkotmánybíróság például úgy véli, hogy az európai jog a magyar jogrendszer része, az Alkotmány 2/A. §-a pedig – és értelemszerűen a szövegét tekintve ezzel jórészt azonos Alaptörvény E) cikkelye is – meghatározza előbbinek az utóbbiban elfoglalt helyét. A tanulmány vitatja ezt a jogtudományban is elterjedt felfogást: áttekinti a testület gyakorlatát, ezt követően vizsgálja az európai jog néhány kiemelt területén a jogfejlődésnek a magyar jogrendszerre gyakorolt hatását, majd állást foglal amellett, hogy az európai jog sajátos integrációpolitikai-jogpolitikai célok által vezérelten egy másik államalakulat másik jogrendje, azaz nem része a magyar jogrendszernek.

Meghívás a Jogi szabadegyetem programsorozat következő előadására

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Ezúton meghívom Önt a PTE Állam-és Jogtudományi Kar népszerű „Jogi szabadegyetem” programsorozatának következő előadására:

„MindenKép(p)en Olvasunk!” PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2012

„MindenKép(p)en Olvasunk!”. PTE Egyetemi Könyvtár, Pécs, 2012,

A PTE Egyetemi Könyvtára a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban 2012. november 21-én szerdán, 14.30 órakor megnyitotta a „MindenKép(p)en Olvasunk!” című, az olvasást népszerűsítő fotókiállítását! (A kiállítást megnyitotta Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes a könyvtár főigazgatója.) A kiállításon az Egyetem népszerű oktatói, kutatói, az Egyetemi Könyvtár dolgozói szerepelnek, akik fényképen és írásban ajánlják kedvenc olvasmányukat, mely nagy hatással volt rájuk valamikor, vagy mostanában ráleltek valami újdonságra, meglepőre. A kiállításon részt vevők többféle tudományterületet képviselnek, különböző beosztásokban dolgoznak. Mégis összeköti őket az olvasás szeretete, a tudásvágy, a kíváncsiság, melynek egyik fontos színtere az Egyetemi Könyvtár, a mi könyvtárunk! A kiállítás megtekinthető 2012. december 15-ig, a Tudásközpont 0. szintjén.

Pauli, Günter A.: A kék gazdaság. Pécs, PTE KTK, 2010

Pauli, Günter A.: A kék gazdaság - 10 év, 100 innováció, 100 millió munkahely. Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2010, 369 oldal
ISBN: 978 963 642 346 9 – Fordította: Kiss Dalma et al.

Günter Paulinak a Kék Gazdaságról írott könyve eddig osztatlan elismerést aratott világ szerte. A könyvről írott vélemények igazolják, hogy egy igazán életképes gazdasági modellről van szó. A Kék Gazdaság igazi paradigmaváltást visz véghez azzal, hogy megvalósítja a természet maximális hatékonyságú, önszabályozó folyamatainak a gazdaságba való átültetését. A természetben a többmilliárd éves alkalmazkodás eredménye egy nagyon hatékonyan működő rendszer, ezért ha tanulunk a természettől, leképezzük a megoldásait, akkor a mi működésünk is hatékony lehet, és esélyünk van egy valóban fenntartható gazdaság és társadalom kialakítására.

Veress Zoltán: Irgum-Burgum Benedek; Tóbiás és Kelemen, Szeged: Mozaik, 2000

Veress Zoltán: Irgum-Burgum Benedek; Tóbiás és Kelemen. Kriterion, Bukarest, 1974, 167 oldal

Irgum Burgum Benedek gyermekkorom legkedvesebb mesefigurája volt és maradt felnőttkoromban is. Az esetlen, kissé kényelmes de jószívű mackó legtöbbször kudarcba fulladó erdei kalandjai versbe szedve mindig jókedvre derítettek – ma is alkalmas búfelejtőnek.

Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. Budapest, Trezor K., 2001

Marshall McLuhan: A Gutenberg-galaxis. A tipográfiai ember létrejötte. Trezor Kiadó, Budapest, 2001, 331 oldal
ISBN: 963 908 855 2 – Fordította: Kristó Gyula, Tótfalusi István

„Minden, az ember által feltalált és magára öltött technológiának olyan ereje van, hogy működésének első periódusában elzsibbasztja az emberi éberséget” – A könyv az emberiség nagy technológiai forradalmait mutatja be, és azt, hogyan változtatta meg az ember gondolkodását az általa kifejlesztett technológia – mintegy mellékhatásként. McLuhan mozaikszerű kis szösszenetekben értekezik, amelyek egymástól elválasztva is élvezetes olvasmányok. Gondolat- és vitaébresztő – az internet kultúrafejlesztő hatásával foglalkozó szakemberek és „civileknek” egyaránt.

Szénszünet és ünnepi nyitva tartás

 Kedves Olvasóink!

Az egyetemi szénszünet ideje alatt a Benedek Ferenc Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár a Tudásközpont többi könyvtárával egyetemben a megszokott kölcsönzési határidőkkel is várja olvasóit, látogatóit. A szünet ideje alatt a Pekár Mihály Orvosi és Élettudományi Szakkönyvtár is nyitva marad. 

A fentebb említett egységeken kívüli pécsi könyvtáraknál meghosszabbítottuk január 7-re azokat a kölcsönzési lejárati időket, melyek január 1. és 6. közé estek. 

Tartalom átvétel