A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái

Mészáros Ádám: A jogos védelem elvi és gyakorlati problémái. Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2015,
ISBN: 978 963 89468 8 1

A büntethetőségi akadályok közül manapság a legtöbb vitát talán a jogos védelem intézményének elvi és gyakorlati kérdései váltják ki

Mészáros Ádám, az Országos Kriminológiai Intézet fiatal főmunkatársa átfogó kutatási tapasztalatait összegző munkája nem az eddigi e tárgykörben megjelent monográfiák újragondolása, inkább a témakör részben eltérő szemléletű megközelítése, kiegészítése és kritikus továbbfejlesztése.
A szerző impozáns elméleti megalapozás után jut el több mint hétszáz konkrét ügy elemzése révén a jogos védelem hagyományos kategóriái és a megelőző, valamint a szituációs jogos védelem sokrétű, újabb problémái által felvetett, véglegesnek talán még nem mindig tekinthető, de mind az elméleti, mind a gyakorlati jogászok számára nagyon sok tanulsággal járó megoldási kísérleteihez.

Kölcsönzési információ: OPAC
(Forrás: http://www.okri.hu/content/view/145/)